นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่สมอ. ตรวจเข้มสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น พัดลมไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ซึ่งเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคนิยมซื้อในช่วงหน้าร้อน เนื่องจากขณะนี้มีสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะพัดลม จากประเทศจีน และประเทศเพื่อนบ้าน เช่น  เวียดนาม ที่ไม่ได้มาตรฐานเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย เป็นจำนวนมาก  ซึ่งหากผู้บริโภค ซื้อสินค้าที่ไมได้มาตรฐานไปใช้ เกรงว่า อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ สำหรับการเลือกซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐาน ให้ผู้บริโภคสังเกตเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)  เพื่อความมั่นใจว่าสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยพัดลมไฟฟ้า จะเป็นเครื่องหมายมอก. 934-2533 มีผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวน 292 รายเครื่องปรับอากาศ  จะมีเครื่องหมายมอก. 2134-2553 มีผู้ได้รับใบอนุญาต จำนวน 80 ราย  ซึ่งสินค้าของผู้ได้รับใบอนุญาต จะผ่านการทดสอบกระแสไฟฟ้ารั่ว ความชื้น และความทนไฟฟ้าแรงสูง มีการป้องกันต่อการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าโดยบังเอิญ รวมทั้งมีข้อแนะนำ และคำเตือน “อยากเตือนให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าด้วยความรอบคอบ ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อ และอย่าหลงเชื่อซื้อสินค้า ราคาถูก แต่ไม่ได้มาตรฐาน เพราะเมื่อใช้แล้วอาจเกิดอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นได้ ซึ่งโดยปกติ ทางสมอ. จะลงพื้นที่ตรวจติดตามผู้ทำ ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด ให้เป็นไปตามาตรฐานปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าอย่างต่อเนื่อง” นอกจากนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เหล็ก ให้ได้มาตรฐานของ สมอ. โดยล่าเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 แห่ง เพื่อตรวจสอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กว่าจำหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นไปกฎหมายหรือไม่ พบว่า มีร้านจำหน่าย 2 แห่ง จำหน่ายเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จึงได้ดำเนินการยึดอายัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป หากผู้บริโภคพบเห็นผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่น่าจะได้รับมาตรฐาน และหรือมีการเลียนแบบเครื่องหมายมาตรฐานหรือพบการโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภค ขอให้ร้องเรียนมายัง สมอ. โทรศัพท์ 02202 3429, 0 2202 3518

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สมอ.เข้มตรวจเครื่องใช้ไฟฟ้า

Posts related