นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร  เลขาธิการการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)  เปิดเผยว่า ภายในเดือนพ.ค. นี้ สมอ.เตรียมเผยแพร่รายชื่อผู้แทนจำหน่าย และผู้นำเข้ารถยนต์อิสระรถยนต์ (เกรย์มาเก็ต)ที่นำรถมาตรวจสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตกับสมอ. บนเว็บไซด์สมอ. www.tisi.go.th เพื่อให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบรายชื่อผู้แทนจำหน่าย หรือนำเข้าว่ามีรายใดปฎิบัติตามกฎระเบียบแล้วบ้าง เพราะรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ถือเป็นมาตรฐานบังคับอุตสาหกรรม(มอก.) ที่ผู้จำหน่าย หรือผู้นำเข้า ต้องนำรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์เข้ามาตรวจสอบ และรับใบอนุญาตจากสมอ.  ซึ่งหากผ่านการตรวจสอบแล้วจะถือว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพในเรื่องความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม   “ นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ได้เน้นย้ำให้สมอ.เข้มงวดในการตรวจสอบ ซึ่งอยากฝากไปยังประชาชน ขอให้เลือกซื้อรถจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของตนเองและช่วยกันลดสารมลพิษจากยานยนต์เพราะผู้นำเข้าหรือผู้แทนจำหน่ายบางราย เปิดบริษัทเฉพาะกิจเพื่อมานำเข้าเป็นครั้งๆ จากนั้นก็ปิดบริษัท แล้วเปิดบริษัทใหม่ ซึ่งหลายรายจะนำเข้ารถยนต์ ที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานของสมอ.จึงต้องการให้ประชาชนตรวจสอบกันให้ก่อนซื้อ เพราะรถยนต์นำเข้าส่วนใหญ่จะเป็นรถที่มีราคาสูง ไม่อยากให้เห็นว่า ราคาขายถูกกว่า เพราะบางครั้งอาจได้ของไม่มีคุณภาพต้องมาซ่อมแซม เท่ากับว่า ซื้อของแพงกว่าปกติ ”    ทั้งนี้หลังจากสมอ. ได้ออกระเบียบให้ผู้จำหน่ายและผู้นำเข้ารถยนต์อิสระ นำรถมาตรวจสอบออกใบอนุญาตนำเข้าเฉพาะครั้ง ตั้งแต่เดือนก.ย.56 – 21 เม.ย. 57 มีผู้มายื่นคำขอจำนวน 2,763 คำขอ ครอบคลุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวน8,280 คัน และ สมอ. ออกใบอนุญาตแล้วจำนวน 1,929 คำขอ ครอบคลุมรถ 6,534 คันยังเหลือระหว่างเร่งดำเนินการตรวจสอบประมาณ 834 คำขอ 1,748 คัน คาดว่าจะดำเนินการเสร็จในเร็ว ๆ นี้ อย่างไรก็ตาม ทางสมอ.จะส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้จำหน่ายหรือผู้นำเข้าอิสระว่าปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ของสมอ.หรือไม่ เนื่องจากรถยนต์ถือเป็นสินค้าตามมาตรฐานบังคับของสมอ.จะต้องมีการขอใบอนุญาตก่อนออกจำหน่าย เพื่อตรวจสอบมาตรฐานเป็นไปตามบังคับหรือไม่ทั้งเรื่องความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม นายอุฤทธิ์  กล่าวว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ายังผู้มีผู้จำหน่าย และผู้นำเข้าบางราย ไม่นำรถมาตรวจสอบ ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนหากไม่นำรถมาตรวจสอบอีก จะมีโทษตามกฎหมาย คือ การทำหรือนำเข้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน  2  ปี หรือปรับไม่เกิน  1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือการจำหน่ายรถยนต์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือรถยนต์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตและไม่เป็นไปตามมาตรฐาน อาจถูกสั่งทำให้สิ้นสภาพ หรือส่งกลับคืนต่างประเทศ   

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สมอ.เล็งเปิดโผผู้นำเข้ารถหรูผ่านเว็บ

Posts related