สมาคมเอทีซีไอ  ขยายตลาดไอซีทีไทย เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดเออีซี ในปี 58  เริ่มเมียนมาร์ เนื่องจากมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ก่อนขยายไปยังกลุ่มสมาชิกอาเซียนอื่น นายอดิเรก ปฏิทัศน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ATCI) กล่าวว่า ปีนี้จะขยายตลาดไอซีทีของประเทศเข้าสู่ตลาดอาเซียน เพื่อรองรับการเปิดตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ในปี 2558 ซึ่งจะส่งผลทั้งทางบวกและทางลบ คือ การเพิ่มบทบาทและอำนาจต่อรองของอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลก รวมทั้งการขยายตลาดที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ในขณะเดียวกันภาวะการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นย่อมเพิ่มสูงขึ้นเท่าตัวเช่นกัน การเปิดเออีซี เป็นการนำผู้ประกอบการไอซีทีไทยขยายตลาดสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งจะเริ่มด้วยเมียนมาร์ ตามด้วย ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ถือเป็นประเทศกลุ่ม CLMV สำหรับการเริ่มที่พม่านั้น สมาคมฯ ได้เห็นถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว ด้านการค้า การลงทุน และความต้องการใช้ไอซีทีที่สูงขึ้นแบบก้าวกระโดด ที่พิจารณาจากจำนวนผู้ใช้เดสก์ท็อปและโน๊ตบุ๊ก จากปี 55 มีผู้ใช้เดสก์ท็อป 400,000 เครื่อง และโน้ตบุ๊ก 600,000 เครื่อง “พม่ามีบริษัทไอซีทีกว่า 546 บริษัท ส่วนใหญ่อยู่ในย่างกุ้งและมัณฑะเลย์ โดย 70% เป็นบริษัทด้านฮาร์ดแวร์ อีก 20%  ด้านการอบรมและให้บริการ (เทรนนิ่ง ไอที เซอร์วิส) และ 10% เป็นบริษัทด้านซอฟต์แวร์ ซึ่งภาพรวมตลาดมีการเติบโตโดยเฉลี่ยปีละ 10-20%” นายอดิเรก กล่าว.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สมาคมATCIพาผู้ประกอบการไอทีไทยลุยเออีซี

Posts related