นายสุทธิชัย สังขมณี อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า เตรียมหารือกับนางเญจา หลุยเจริญ รมช.คลัง ในฐานะที่กำกับดูแลกรมสรรพากรถึงผลกระทบของ พ.ร.บ.นิรโทษกรรมกรรม หลังจากผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฏรและกำลังจะเข้าวุฒิสภาว่า พ.ร.บ.ดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อข้อพิพาททางภาษีระหว่างกรมสรรพากร กับเอกชน หรือบุคคลในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนดให้พ้นผิดไปด้วยหรือไม่ รวมทั้งจะต้องดูด้วยว่าจำเป็นต้องคืนภาษีให้เอกชน และนักการเมือง กรณีที่กรมสรรพากรได้เรียกเก็บภาษีมาก่อนหน้านี้หรอไม่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถบอกรายละเอียดอะไรจนกว่าจะได้หารือกับ รมช.คลังให้ชัดเจน ” พ.ร.บ.นิรโทษกรรมอาจมีผลกับคดีความข้อพิพาททางภาษีของกรมสรรพากรกับเอกชน กรณีผู้เสียภาษีได้รับผลกระทบจากทางการเมือง แต่ไม่น่าวิตก และไม่น่าจะส่งผลกระทบโดยรวมกับระบบการเสียภาษีของกรมสรรพากร” ส่วนกรณีที่สังคมออนไลน์รณรงค์ไม่เสียภาษี เพราะไม่พอใจที่รัฐบาลนำเงินไปใช้อย่างสุรุยสุร่าย เช่น ในโครงการรับจำนำข้าว นั้น เห็นว่าผู้เสียภาษีมองเพียงด้านเดียว การเพิ่มรายได้ชาวนาก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้ชีวิตเกษตรกรดีขึ้น ซึ่งไม่ใช่มีแต่ผลเสียอย่างเดียวแต่มีผลดีด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สรรพากรนัดรมช.คลัง ถก คืน-ไม่คืนเงินภาษี

Posts related