นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ผลการเก็บภาษีกรมสรรพากร เดือนส.ค.ที่ผ่านมา จัดเก็บรายได้ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีก่อนประมาณ 4,000 ล้านบาท และต่ำกว่าเป้าหมายของเดือนส.ค. อยู่ที่ 30,000 ล้านบาท เนื่องจากเดือนส.ค.-ก.ย.57 มีการตั้งเป้าหมายสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 30% ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เพราะการเก็บภาษีได้รับผลกระทบจากนโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรกที่หมดลง ทำให้ยอดซื้อขายรถยนต์ปี 57 ลดลงเป็นอย่างมาก ส่งผลกระทบไปถึงธุรกิจ อุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้ง ผู้ผลิตอะไหล่ เม็ดพลาสติก วิทยุ ทำให้การเก็บรายได้นิติบุคคลเดือนส.ค.ต่ำกว่าเป้าหมาย 15,000 ล้านบาททั้งนี้การเก็บภาษีภาพรวมทั้งปี 57 จะต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ 30,000 ล้านบาท และต่ำกว่าเป้าหมายประมาณ 120,000 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่าเป้าหมายประมาณ 50,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลต่ำกว่าเป้าหมายอย่างไรก็ตาม การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคภายในประเทศยังขยายตัว โดยตั้งแต่เดือนก.ค.ที่ผ่านมา ขยายตัวเป็นบวกอย่างต่อเนื่อง โดยขยายตัว 1.97% เดือน ส.ค.ขยายตัว 8.5% และเดือนก.ย.ก็มีสัญญาณขยายตัวเป็นบวก แสดงให้เห็นว่ามีการฟื้นตัวแต่ ยังมีปัญหาเรื่องการนำเข้า ทำให้การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มยังต่ำกว่าเป้าหมายอยู่มาก ขณะที่ การเก็บภาษีนิติบุคคลแม้ว่าการจ่ายภาษีรอบครึ่งปี 57 ยังต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโครงการรถยนต์คันแรก และวิกฤตการเมือง ทำให้นักท่องเที่ยวไม่มาเที่ยวเมืองไทย ส่งผลให้โรงแรมและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รายได้หายไปกว่า 70% แต่หากลงไปดูรายละเอียดจะพบว่าการเก็บภาษีนิติบุคคลทุกจังหวัดทั่วประเทศยกเว้นกรุงเทพฯ เก็บได้ตามเป้าหมาย และมีบางจังหวัดเก็บได้เกินเป้าหมายของปี 57 ไปแล้วโดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญ ทั้งภูเก็ต เชียงใหม่ สมุย อุบลราชธานี อุดรธานี เป็นต้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สรรพากรรับlรีดภาษีส.ค.ต่ำกว่าเป้า

Posts related