นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารกรมสรรพากรทั่วประเทศ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ว่า กรมสรรพากรจากนี้ไปไม่มีนโยบายตรวจสอบและเก็บภาษีจากคนที่ซื้อรถคันละ 3 ล้านบาท และซื้อบ้านหลังละ 4 ล้านบาท เนื่องจากการซื้อรถและบ้านในราคาดังกล่าวคนที่มีเงินเดือนพอสมควร ก็สามารถอยู่แล้วไม่ได้ราคาสูงจนเกินไป และไม่มีความจำเป็นต้องเข้าไปตรวจว่าบุคคลดังกล่าวมีการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่ “ได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารกรมสรรพากรทั่วประเทศแล้ว ว่า กรมสรรพากรไม่มีมาตรการไปไล่ตรวจเก็บภาษีจากคนซื้อรถและบ้าน นโยบายดังกล่าวเป็นของอธิบดีสรรพากรคนเก่า ไม่ใช่ของอธิบดีคนใหม่” ทั้งนี้ ได้ให้นโยบายสรรพากรทั่วประเทศในเก็บภาษีในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ 57 อีก 2 เดือนครึ่ง อย่างเต็มที่และเก็บจากรายได้และผลการดำเนินจริง ไม่ใช่เป็นไปเก็บภาษีจากการขอภาษีเพิ่มจากผู้ประกอบการ แต่ต้องเข้มงวดจากผู้เสียภาษีไม่ครบต้องทำให้เสียให้ครบ สำหรับการเก็บภาษีของกรมสรรพากรล่าสุดสิ้นเดือน มิ.ย.57 ต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ 90,000 ล้านบาท เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ำกว่าที่ประมาณการไว้มาก จากที่ตอนทำประมาณการเก็บภาษีของกรมสรรพากรปีงบ 57 อยู่บนสมุติฐานเศรษฐกิจจะขยายตัวได้ 4.6% ต่อปี แต่ขณะนี้มีการประเมินกันว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวได้ 1.5% ต่อปี ต่อมาเมื่อมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยทั้งปีไม่ต่ำกว่า 2% ต่อปี อย่างไรก็ตาม การขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกล่าว ทำให้การเก็บภาษีของกรมสรรพากรทั้งปีไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่เชื่อว่าการเก็บภาษีอย่างเต็มที่ในช่วงที่เหลืออีก 2 เดือนครึ่งที่เหลือ จะทำให้การเก็บภาษีของกรมสรรพากรทั้งปีต่ำกว่าเป้าหมายน้อยกว่า 90,000 ล้านบาท ที่้เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างแน่นอน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สรรพากรล้มแผนสอบภาษีคนซื้อรถ3ล้าน-บ้าน4ล้าบ

Posts related