นายสุทธิชัย สังขมณี อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมสรรพากรได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งจ่ายเงินคืนภาษีบุคคลธรรมดาในส่วนที่เหลืออีกประมาณ 20,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30% ทั้งหมดภายในเดือน พ.ค.นี้ จากที่ก่อนหน้าที่ได้คืนไปแล้วกว่า 70% หรือประมาณ 20,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ เนื่องจากเงินภาษีที่บุคคลธรรมดาส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ทันที ทำให้มีเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจภายในประเทศเพิ่มขึ้น “เชื่อว่าการเร่งคืนเงินภาษีบุคคลธรรมดาจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะหากเงินคืนไปผู้เสียภาษีโดยตรง จะทำให้เกิดการใช้จ่ายทันที ซึ่งที่ผ่านมาการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการใช้ภายในประเทศก็ยังเห็นชัดว่ามีการขยายตัวต่อเนื่อง มีแต่การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าเท่าที่ขยายตัวลดลงมากจากการชะลอการผลิตการลงทุนของผู้ประกอบการ” ทั้งนี้ การยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมที่สิ้นสุด 31 มี.ค.ที่ผ่านมา มีผู้มายื่นแบบจำนวน 10.2 ล้านราย มีผู้ยื่นแบบเพิ่มขึ้น 400,000 ราย หรือ 2.8% ในจำนวนผู้ที่ยื่นทั้งหมดมีผู้ต้องเสียภาษี 6.5 ล้านราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากในอดีตที่มียื่นแบบและเสียภาษีประมาณ 3-4 ล้านราย อย่างไรก็ดี การเก็บภาษีบุคคลลดลงประมาณ 25% จากปีก่อนหน้า เนื่องจากลดอัตราภาษี และการสอยย่อยอัตราภาษีให้ถี่ขึ้น เพื่อเป็นการลดภาษีของผู้เสียภาษีตามนโยบายของรัฐบาล

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สรรพากรเร่งจ่ายเงินคืนภาษีบุคคลธรรมดา

Posts related