นางชนาทิพย์วีระสืบพงศ์ รองอธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมสรรพากรขอแนะนำให้ผู้เสียภาษีที่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้ง ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ประจำปีภาษี 56 ที่สิ้นสุดกำหนดเวลาการยื่นแบบฯภายในวันที่ 31 มี.ค.57 สามารถใช้บริการชำระภาษีด้วยบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมโครงการรวม 4 ธนาคาร ประกอบด้วย  ธนาคารไทยพาณิชย์, กสิกรไทย, กรุงเทพ และกรุงไทย แทนการชำระภาษีด้วยเงินสด ทั้งนี้การชำระภาษีด้วยบัตรเครดิตจะช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินได้เป็นอย่างดีเพราะผู้เสียภาษีสามารถเลือกชำระภาษีได้ตามที่ต้องการจะชำระแบบเต็มจำนวนไม่เสียค่าธรรมเนียมและได้รับระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสูงสุดถึง 51 วัน หรือชำระโดยแบ่งจ่ายภาษีเป็นงวด ๆได้นานถึง 10 เดือน ที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารแต่ละแห่งกำหนด “ผู้เสียภาษีสามารถใช้บัตรเครดิตของธนาคารดังกล่าวชำระภาษีพร้อมการยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง51 แห่ง และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก อีก 15 แห่งซึ่งบริการนี้จะช่วยให้ผู้เสียภาษีได้รับความสะดวก สบายรวมทั้งสร้างความพึงพอใจในการชำระภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีไปพร้อมกันด้วย โดยผู้ที่สนใจใช้บริการชำระภาษีด้วยบัตรเครดิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร โทร. 1161”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สรรพากรแนะรูดบัตรเครดิตจ่ายภาษี

Posts related