เมื่อวันที่ 18 ก.ค.ที่ผ่านมา นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร ในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่า คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสลากฯ คนใหม่ ได้นำเสนอรายชื่อผู้สมัครชิงตำแหน่งดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณา แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากยังมีผู้สมัครบางรายมีเอกสารไม่ครบ จึงต้องรอเอกสารจากผู้สมัครให้ครบก่อน โดยจะเร่งให้นำส่ง เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด เพราะตามกฎหมายสลากกินแบ่งรัฐบาล ในการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาด้านนโยบายของสำนักงาน จำเป็นต้องมีผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมด้วย ดังนั้นหากต้องการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา ต้องได้ผู้อำนวยการโดยเร็วที่สุด            ทั้งนี้ ภายหลังจากคณะกรรมการทำการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการต่อรองราคาอัตราผลตอบแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จะเป็นผู้ดำเนินการ โดยอัตราผลตอบแทนต้องมีความเหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ เนื่องจากมองว่าบุคคลที่จะเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสลากฯ ขณะนี้ถือเป็นผู้ที่มีความเสียสละ ที่จะทำหน้าที่ในภาวะกดดัน ซึ่งเมื่อตกลงอัตราตอบแทนแล้ว จะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้กระทรวงการคลัง และเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาตามขั้นตอน หากได้รับการอนุมัติจะดำเนินการเซ็นสัญญาทันที โดยยืนยันกระบวนการการสรรหาทั้งหมดจะต้องแล้วเสร็จในเดือน ก.ค. 57 อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากได้ตัวผู้อำนวยการสำนักงานสลากฯ คนใหม่แล้ว จะเร่งให้มีการประชุมคณะกรรมการนัดแรก โดยมีวาระพิจารณาเร่งด่วน คือ แนวทางการแก้ไขสลากเกินราคา และการรื้อโควตาสลากฯ ที่มีอยู่ และหาแนวทางอื่นควบคู่ไปด้วย ส่วนแนวทางแก้ไขในระยะยาว จะมีแนวทางให้เลือก 4-5 แนวทาง ซึ่งจะดูแนวทางที่เหมาะสมต่อไป โดยยืนยันแนวทางการจำหน่ายสลากด้วยเครื่องอัตโนมัติ (หวยออนไลน์) ไม่ใช่แนวทางเดียวที่จะแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาได้ สำหรับรายชื่อผู้สมัครผู้อำนวยการสลากในครั้งนี้ มีด้วยกัน 4 คน ประกอบด้วย พล.ท.พิชิต บุญญาธิการ พ.อ.โฆษิต พัชรครุกานนท์  ร.ต.กิตตินันท์ ยะตินันท์ และนายทรงวุฒิ อภิรักษ์ขิต ซึ่งเบื้องต้นคุณสมบัติของผู้อำนวยการสลากคนใหม่ จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ และเข้าเรื่องสลากเป็นอย่างดี พร้อมทั้งต้องมีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้นำ และทนต่อภาวะกดดันได้ดี รวมทั้งต้องสามารถทำงานได้รอบด้าน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สรรหา ผอ.สลากฯ คนใหม่ล่ม

Posts related