สรอ.  มั่นใจยอดการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ปีนี้เติบโต  25%  จากปี  56  โดยคิดเป็นมูลค่ากว่า 2.8  พันล้านบาท พร้อมผลักดันหน่วยงานรัฐเอกชนเปลี่ยนระบบการใช้งานเดิมเข้าสู่คลาวด์ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ในไทย ปี 2556 คิดเป็นมูลค่า 2,300 ล้านบาท มาจากการใช้งานของหน่วยงานจากภาครัฐ และเอกชน โดยมีผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ ได้รับความสะดวกสบายในการใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น ทำให้เศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตสอดคล้องกับแผนเออีซี ปี 2558 และแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อทางการค้า ทั้งนี้ คาดว่าปีนี้ จะมีการใช้คลาวด์ เพิ่มขึ้น 25% คิดเป็นมูลค่า 2,875 ล้านบาท จากปีที่ผ่านมา โดยอุตสาหกรรมหลักที่ใช้ได้แก่ ภาครัฐ กลุ่มโทรคมนาคม กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มค้าปลีก เป็นต้น สำหรับ หน่วยงานที่ใช้ระบบคลาวด์ปัจจุบันมีจำนวน 120-130 หน่วยงาน เป็นภาครัฐ 20 หน่วยงาน ในปีนี้ตั้งเป้าขยาย 400-500 หน่วยงาน เป็นภาครัฐ 200 หน่วยงาน เอกชน 300 หน่วยงาน สรอ.จะทยอยเปลี่ยนการทำงานภาครัฐจากระบบเดิมเป็นคลาวด์ ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงบประมาณแผ่นดิน และกระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการบ้างแล้ว “เชื่อมั่นว่า ถ้าไทยมีการพัฒนาระบบคลาวด์ที่ดี เอสเอ็มอี ในประเทศจะหันมาใช้ของรัฐบาลมากขึ้น โดยประเทศสิงคโปร์ ระบบคลาวด์มีความแข็งแกร่งมาก และเอสเอ็มอีส่วนใหญ่ใช้ของภาครัฐ โดยสิงคโปร์มีนโยบายลดภาษีให้กับเอสเอ็มอีที่ใช้ระบบคลาวด์ภาครัฐ มองว่าไทยเองก็สามารถทำเช่นเดียวกับสิงคโปร์ได้ แต่ต้องได้รับการผลักดันด้วย” ดร.ศักดิ์ กล่าว.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สรอ.ชี้ปีนี้การใช้คลาวด์โต 25%

Posts related