วันนี้(10 มี.ค.)ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่าลาดพร้าว ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และประธานกลุ่ม CSAThailand Chapter เปิดเผยว่าจากความสำเร็จในการจัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “ASEANCSA Summit 2013” ในปีที่ผ่านมาทำให้ปีนี้ประเทศไทยได้จัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่องาน “ASEANCSA & OWASP Summit 2014” ที่เน้นให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยการใช้เทคโนโลยีคลาวด์และการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย (TheOpen Web Application Security Project (OWASP) โดยผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอุตสาหกรรมไอทีทั้งนี้จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ในไทยปี 56 คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 2,300 ล้านบาททั้งหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศได้รับความสะดวกสบายในการใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจทำให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจประเทศไทยมีการเจริญเติบโตและสอดคล้องกับแผนเออีซี ปี 58 และแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อทางการค้าเพราะไทยมีโครงสร้างพี้นฐานที่ดีซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบกว่าประเทศอื่นในอาเซียนสำหรับในปี 2557 คาดว่าจะการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ จะเพิ่มขึ้น 25% มีมูลค่า 2,875 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยอุตสาหกรรมหลักที่ใช้คลาวด์ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐกลุ่มโทรคมนาคม กลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มค้าปลีก เป็นต้นสำหรับหน่วยงานภาครัฐสรอ.ได้เตรียมการแผนรองรับไว้อย่างดีทั้งด้านปริมาณความต้องการที่มีมากขึ้นและด้านความปลอดภัยทั้งข้อมูลและการเข้าถึงผ่านเครือข่ายภาครัฐ(GIN)และเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องรวมถึงการขยายผลจากปี 2556 ด้วยอย่างไรก็ตามงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “ASEANCSA & OWASP Summit 2014” จะเน้นให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยการใช้เทคโนโลยีคลาวด์คาดมีซีอีโอทั่วภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมงานกว่า 600 คนจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3–4 มิ.ย.57 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอทเซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สรอ.พร้อมจัดงาน “ASEAN CSA & OWASP Summit 2014”

Posts related