สรอ.สั่งลุยระบบรักษาความปลอดภัยบนจีคลาวด์ หลังสอบผ่านใบประกาศจาก CCSK รายแรกของไทย พร้อมเพิ่มระบบสแกนร่วมกับหน่วยงานรัฐหวังสร้างความเชื่อมั่น น.ส.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. เปิดเผยว่า หลังจาก สรอ.เปิดระบบคลาวด์คอมพิวติ้งภาครัฐในช่วงที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนมาก สรอ.ได้ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มบริการด้านต่าง ๆ จำนวนมาก โดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นในระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ ซึ่งขณะนี้ มีบุคลากร สรอ.สอบผ่าน Certificate Cloud Security Knowledge (CCSK) ของ Cloud Security Alliance (CSA) แล้ว 1 คน ทั้งนี้ จากการที่ สรอ.ได้ มาตรฐานดังกล่าว จะทำให้มีศักยภาพในการบริหารงานด้านระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบคลาวด์สาธารณะมากขึ้นตั้งแต่การทำการฝึกอบรมให้กับพนักงานและหน่วยงานรัฐอื่นที่สนใจ โดยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงต่อจากนี้ไปก็คือ เดิมหน่วยงานรัฐที่เข้ามาใช้บริการคลาวด์จะสามารถใส่โปรแกรมและไฟล์ต่าง ๆ เข้ามาในโครงสร้างพื้นฐานได้โดยทันที โดยที่ สรอ.จะไม่เข้าไปยุ่ง เพราะถือเป็นสิทธิของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันมีการโจมตีทางเครือข่ายตลอดเวลา การปล่อยให้หน่วยงานดูแลรักษาความปลอดภัยเองถือเป็นเรื่องยาก เพราะบุคลากรด้านนี้มีค่าใช้จ่ายสูง และต้องการดูแลระบบตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น CCSK จะทำให้ สรอ.สามารถตรวจสอบความปลอดภัยของไฟล์หรือโปรแกรมที่จะใส่เข้ามาในระบบคลาวด์ตั้งแต่เริ่ม โดยมีทั้งเครื่องมือ และมาตรฐานทั้งทางเทคนิคและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในระดับโลก เพื่อทำให้หน่วยงานรัฐปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง จากนี้ไประบบคลาวด์จะทำงานควบคู่กับหน่วยงานรัฐ ตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบการเขียนโปรแกรมและตรวจสอบตัวระบบ ก่อนที่จะนำไฟล์เข้ามาในระบบ ซึ่งระยะเวลาการตรวจสอบจะขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์ที่จะนำมาไว้บนคลาวด์ ทั้งนี้ ตั้งเป้าพนักงาน สรอ.จะสอบผ่านอีก 5 คนในปีนี้Ž น.ส.นันทวัน กล่าว.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สรอ.พร้อมสแกนความปลอดภัยการใช้คลาวด์

Posts related