วันนี่ (28 พ.ย.) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. เปิดเผยในงาน “ทีอี คอนเน็คทีวิตี้ โร้ดโชว์ 2013” ว่า จากปัญหาการชุมนุมทางการเมืองล่าสุดได้ยึดพื้นที่ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นั้น สรอ.ซึ่งทำหน้าที่ดูแลรักษาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลให้แก่หน่วยงานภาครัฐกว่า 23 องค์กร ยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อข้อมูลและยังคงดำเนินการได้ตามปกติ เพราะกระทรวงไอซีที และ สรอ.ได้ย้ายพื้นที่การทำงานมายังหน่วยงานอื่นที่อยู่ใต้กำกับดูแล และฐานข้อมูลอยู่ในรูปแบบของระบบคลาวด์ซึ่งสามารถเชื่อมโยงและดึงฐานข้อมูลจากในพื้นที่อื่นได้อย่างไรก็ตาม ในส่วนของอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายส่วนกลางจัดเก็บข้อมูล หรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ที่ทำหน้าที่จัดเก็บเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบคลาวด์ยังอยู่ภายใต้การดูแลรักษาที่มีความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งจะทำการกระจายไปยังสถานที่จัดเก็บต่างๆ ภายใต้การดูแลของ บริษัท ทีโอที จำกัด(หมาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยแบ่งเป็น 3 ชั้นของการดูแล ได้แก่เครื่องเซิร์ฟเวอร์หลัก เครื่องเซิร์ฟเวอร์สำรอง และเครื่องเซิร์ฟเวอร์ชั้นลับสุดยอดซึ่งไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้”ตอนนี้มีหน่วยงานรัฐแจ้งขอจัดเก็บสำรองข้อมูลภายในองค์กรอย่างเร่งด่วนทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน คือ สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงไอซีที ซึ่ง สรอ. ได้ดำเนินการสำรองจัดเก็บข้อมูลได้เสร็จสิ้นทันก่อนเหตุการณ์บุกยึดสถานที่” นายศักดิ์ กล่าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สรอ.ยันระบบจัดเก็บข้อมูลรัฐปลอดภัย 100%

Posts related