นายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) เปิดเผยว่า สศอ.อยู่ระหว่างศึกษาการตั้งศูนย์กระจายเหล็ก และวัสดุก่อสร้าง ในพื้นที่ชายแดนไทย – พม่า เพื่อรองรับความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างของประเทศพม่า ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา และสร้างประเทศ โดยเชื่อว่า พม่า ต้องนำเข้าเหล็ก และวัสดุก่อสร้างจากไทยเป็นหลัก หากไทย มีศูนย์กระจายสินค้าดังกล่าว จะสามารถสร้างโอกาสสินค้ากลุ่มนี้ในการขยายตัวได้มากขึ้น ส่วนความต้องการบริโภคเหล็กในไทยนั้น ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากปัจจุบันอยู่ที่ 13-14 ล้านตันต่อปี โดยเฉพาะหลังการเริ่มลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ ที่จะทำให้เกิดความต้องการทั้งเหล็ก และวัสดุก่อสร้างมากขึ้น ทั้งจากโครงการรัฐและการลงทุนเกี่ยวเนื่องของภาคเอกชน โดยปัจจุบันความต้องการใช้เหล็กส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ก่อสร้างรวมถึงอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่เป็นนำเข้า เนื่องจากไทยยังมีจุดอ่อน เรื่องเหล็กต้นน้ำ เพราะการตั้งโรงถลุงเหล็กดำเนินการได้ยาก สำหรับปริมาณการนำเข้าเหล็กในช่วง 8 เดือน มีมูลค่าทั้งสิ้น 10,811.2 ล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 8.02% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 6.07% ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด สศอ. อยู่ระหว่างติดตามการเข้ามาลงทุนในไทยของผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้านครัวเรือนแบรนด์หลักๆ ตอนนี้พบว่าในกลุ่มผู้ผลิตจากญี่ปุ่นได้มีการยกระดับผลิตภัณฑ์ไปสู่กลุ่มที่เทคโนโลยีสูงและมีนวัตกรรมและยังขยายการลงทุนเพิ่มเติม

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สร้างศูนย์กระจายเหล็กรุกตลาดพม่า

Posts related