นายประสิทธิ์พาโฮม ประธานสหภาพแรงงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่าขณะนี้ มีจำนวนใบประทวนที่รอการจ่ายเงินกว่า 100,000 ล้านบาท แต่มีเงินที่นำไปจ่ายให้ชาวนาได้เพียง 20,000 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งจ่ายได้ไม่เกินเดือนม.ค.นี้ โดยเงินดังกล่าวเป็นเงินที่ต่ำกว่ากรอบ500,000 ล้านบาท แม้ว่านายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รักษาการรมช.คลัง ระบุว่า รัฐบาลจัดสรรเงินให้ธนาคาร 100,000 ล้านบาทและยังมีเหลือจ่ายได้อีก 60,000 ล้านบาทแต่หากนำมาจ่ายไปจะเกินกรอบ 500,000 ล้านบาทที่ ครม.เคยกำหนดไว้ที่สำคัญในปี 57 ครม.ยังไม่เคยมีมติให้จ่ายเกินกว่า 500,000ล้านบาท ดังนั้น เมื่อไม่มีมติครม.รองรับคงจ่ายเพิ่มให้ไม่ได้ ยกเว้นจะได้เงินจากการระบายข้าวเพิ่มเติม นายลักษณ์วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธนาคารมีเงินที่ได้รับชำระคืนจากกระทรวงพาณิชย์และเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้จัดสรรให้ในปีงบประมาณ57 เพื่อนำไปใช้จ่ายในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 56/57 รวมทั้งสิ้น 54,950ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินจำนำข้าวให้ชาวนาไปแล้ว จำนวน 245,944ราย คิดเป็นข้าวเปลือกที่ส่งมอบ 2 ล้านตัน วงเงิน 31,543 ล้านบาท โดยช่วงนี้ ธ.ก.ส. กำลังเร่งรัดการจ่ายเงินจำนำข้าวที่เหลืออีก 23,407 ล้านบาท ที่คาดว่าจะช่วยชาวนาได้อีกกว่า 200,000ราย คิดเป็นจำนวนข้าวเปลือกที่ส่งมอบ 1.5 ล้านตัน “ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ทยอยจัดส่งเงินที่ได้จากการระบายข้าวให้ ธ.ก.ส. เพิ่มเติม เพื่อนำมาจ่ายให้เกษตรกรได้เพิ่มขึ้นอีกจำนวนหนึ่งด้วย  โดยที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ใช้เงินชำระคืนจากกระทรวงพาณิชย์และเงินที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลนำมาหมุนเวียนจ่ายจำนำ โดย ธ.ก.ส. จะไม่นำเงินฝากของลูกค้ามาจ่ายจำนำข้าวอย่างแน่นอน”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สร.ธ.ก.ส.เผยเหลือเงินจ่ายจำนำข้าวเพียง 2 หมื่นล้าน

Posts related