รายงานข่าวจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ความไม่สงบจากปัจจัยทางการเมืองที่ยืดเยื้อ ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิต โดยเฉพาะราคาก๊าซหุงต้มยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอาจทำให้ราคาสินค้าประเภทอื่น เช่น ราคาอาหารสำเร็จรูป รวมถึง แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าลงและแนวโน้มค่าไฟฟ้าผันแปร (เอฟที) ที่เพิ่มขึ้น อาจผลักดันให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ ที่เป็นแรงกดดันไปสู่เงินเฟ้อ ปี 57 โดย สศค.คาดว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ปี 57 อยู่ที่ 2.5% จากช่วงคาดการณ์ 2-3% ตามแนวโน้มการทยอยปรับขึ้นของราคาก๊าซหุงต้ม ทั้งนี้ หากดูจากดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ผ่านมา ยังคงต่ำกว่า 50 อย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากความไม่สงบจากปัจจัยทางการเมืองที่ยืดเยื้อ ทำให้ภาคครัวเรือนมีการบริโภคที่ลดลง รวมทั้งยังส่งผลต่อภาคการผลิตที่ลดลง ประกอบกับต้นทุนในการผลิต เช่น ราคาก๊าซหุงต้มยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากดัชนีธุรกิจด้านต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นและดัชนีธุรกิจด้านผลประกอบการปรับตัวลดลง “อัตราเงินเฟ้อไทย เดือนมี.ค.ที่ผ่านมา ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ 0.22% เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ดัชนีในหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มี แอลกอฮอล์ ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.45% และดัชนีในหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.10% จากการสูงขึ้นของราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง” นอกจากนี้ หากปัญหาการเมืองที่มีความยืดเยื้อ จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการมีความกังวล เนื่องจากส่งผลกระทบให้การบริโภคภายในประเทศชะลอตัว  เพราะไม่มั่นใจในภาวะเศรษฐกิจและมีความระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น รวมทั้ง กำลังซื้อที่ลดลงของภาคเกษตรทำให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมียอดขายลดลงตามไปด้วย ขณะที่ราคาวัตถุดิบก็ยังอยู่ในระดับสูง ทำให้ผู้ประกอบการไม่มีความมั่นใจที่จะผลิตสินค้า 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สศค.ชี้การเมืองยืดเยื้อผลักต้นทุนการผลิตเพิ่ม

Posts related