นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค.ได้สรุปรายละเอียดการปฏิรูปภาษีให้นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง รับทราบแล้ว โดยเรื่องการลดหย่อนภาษีการลงทุนกองทุนหุ้นระยะยาว (แอลทีเอฟ) ที่หมดสิทธิประโยชน์ในปี 59 นั้น จะไม่เสนอต่ออายุ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องให้การยกเลิกภาษีให้กับคนรวย แต่ส่วนของการลงทุนในกองทุนหุ้นเพื่อการเกษียณอายุ (แอลทีเอฟ) ยังคงให้มีต่อไป เนื่องจากถือว่าเป็นการส่งเสริมการออก ให้ผู้ลงทุนมีเงินเพื่อการดำรงชีพหลังอายุครบ 55 ปีขณะที่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นเรื่องที่ทาง สศค. ได้ผลักดันมาเป็นเวลานาน และ รมว.คลัง ได้ให้นโยบายว่า การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระยะเริ่มต้นให้ในเก็บในอัตราต่ำที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อไม่ให้กระทบกับชาวบ้านและผู้มีรายได้น้อย โดยมีเป้าหมาย เพื่อเก็บภาษีกับผู้ที่มีรายได้มากและทิ้งให้รกล้างว่างเปล่า โดยการเก็บภาษีจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้รัฐบาลกลางมีภาระส่งเงินอุดหนุนให้กับท้องถิ่นน้อยลง สามารถนำไปใช้เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สศค.รับลูกรัฐบาลไม่ต่ออายุแอลทีเอฟ

Posts related