นายสมชัย สัจจพงษ์ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า การที่รัฐบาลได้ยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินจะทำให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจเที่ยวเมืองไทยมากขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้เร็วนอกจากการส่งออกที่เป็นตัวช่วยเศรษฐกิจที่เหลือเพียงตัวเดียวแล้ว เพราะหากย้อนดูในขณะนี้เครื่องยนต์ในส่วนด้านการบริโภคการลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐยังมีปัญหาทั้งนี้ สศค. ได้วิเคราะห์ว่าเหตุการณ์และสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนพ.ย.56ได้ส่งผลกระทบให้ 50 ประเทศ ได้ประกาศแจ้งเตือนการเดินทางเข้าประเทศไทย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติในไทยกว่า92% โดยข้อมูลนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย ล่าสุดพบว่าช่วง 2เดือนแรกของปี 57 มีทั้งสิ้น 4.5 ล้านคน หดตัวกว่า 4.1% ต่อปีโดยเป็นนักท่องเที่ยวจากฮ่องกงลดลง 50.8% ต่อปี หากสถานการณ์การเมืองในประเทศยืดเยื้อไปจนถึงปลายปี 57คาดว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ (จีดีพี) ไทยคงโตได้ต่ำกว่า 3%“สศค.คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 57 ทั้งสิ้น 28 ล้านคน ขยายตัว 4.8%ต่อปี จากเดิมคาดไว้ 31.1 ล้านคนหรือขยายตัว 16.5% ต่อปี เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณืทางการเมืองที่ยืดเยื้อตั้งแต่ปลายปี 56 ที่ผ่านมา” 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สศค.ใจชื้นหวังจีดีพีกระเตืัอง

Posts related