วันนี้ (28 พ.ย.) นายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) ของปีนี้ คาดว่า จะติดลบ 2.8 % เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งเป้าไว้ 0.5 – 1 % ส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ภาคอุตสาหกรรม คาดว่า ขยายตัว 0.2 % ต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 3 – 4 % เนื่องจากการผลิตรายอุตสาหกรรมสำคัญ ปรับลดลง โดยเฉพาะอุตฯ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปรับลดลง 2% เพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว ทำให้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และโน๊สบุค หันไปใช้สมาร์ทโฟนแทน อุตฯอาหาร ในภาพรวมลดลง 0.4% เนื่องจากการผลิตสินค้าสำคัญส่วนใหญ่ ประสบปัญหาวัตถุดิบ ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการระบาดของโรค นอกจากนี้อุต ฯรถยนต์ ขยายตัวเพียงเล็กน้อย เพราะผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่ทยอยส่งมอบรถยนต์จากนโยบายรถคันแรกไปแล้ว ทำให้ยอดการจำหน่ายในประเทศติดลบ 5.72 % ส่วนการผลิตอุต ฯ เหล็กและเหล็กกล้า คาดว่า ขยายตัว 9.94 % แต่ ขยายตัวอัตราลดลง เป็นผลจากตลาดเหล็กในประเทศช่วงครึ่งปีหลัง มีทิศทางทรงตัวของอุตฯ ต่อเนื่องหลายอุตฯ เช่น การก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกล ขณะที่สถานการณ์ตลาดเหล็กโลก มีทิศทางถดถอย เพราะเศรษฐกิจโลกชะลอลง “ ได้ปรับลดเป้าเอ็มพีไอ และจีดีพีอุตฯลง เนื่องจากตัวเลขเอ็มพีไอในเดือน ต.ค. ติดลบ 4 % ทำให้ดัชนีโดยรวมในช่วง 10 เดือน ติดลบ 2.1 % ส่วนเดือนพ.ย. คาดว่า ติบลบ 7% และเดือนธ.ค.ติดลบ 7 % เป็นผลจากอุตฯ รถยนต์ปรับลดลงจากฐานการผลิตที่สูงในช่วง รวมทั้งอุตฯ อาหาร โดยเฉพาะอาหารทะเลกระป๋อง และแช่แข็ง จากผลกระทบโรคระบาดกุ้ง ส่วนสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ เชื่อว่า จะไม่ส่งผลต่อการผลิตมากนัก แต่จะส่งผลมในเรื่องการท่องเทีองมากกว่า”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สศอ.คาดดัชนีอุตฯ ปีนี้ติดลบ 2.8%

Posts related