สสนก.จับมือนาโนเทค พัฒนาเครื่องกรองน้ำกร่อยด้วยไส้กรองนาโน  ชี้สะดวกในการเคลื่อนย้าย พร้อมช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำจากวิกฤติน้ำเค็มรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและบางปะกง นายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ น้ำและจัดสรรน้ำ  กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์น้ำเค็มรุกใน แม่น้ำเจ้าพระยา ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ยังน่าเป็นห่วงสำหรับแม่น้ำบางปะกง ที่ยังมีค่าความเค็มเกินมาตรฐาน ทั้งเพื่อการผลิตน้ำประปาและการเกษตร ซึ่งในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ จะเกิดน้ำทะเลหนุนอีกครั้ง อาจส่งผลให้เกิดภาวะน้ำเค็มรุกล้ำแม่น้ำเข้ามาได้อีก ดังนั้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาในช่วงวิกฤติน้ำเค็มรุก สสนก. ได้ร่วมกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ผลิตเครื่องกรองน้ำดื่มจากน้ำกร่อย หรือ กรองน้ำเค็ม  SOS t1 (System of salinity) เพื่อใช้แก้ปัญหาโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำมีน้อย ด้าน ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการนาโนเทค  กล่าวว่า เครื่อง  SOS t1 ที่นักวิจัยนาโนเทคพัฒนาขึ้นนี้  สามารถกรองน้ำกร่อยหรือน้ำเค็ม ให้เป็นน้ำดื่มที่มีคุณภาพตามมาตรฐานได้ โดยใช้เทคโนโลยีนาโน ผลิตไส้กรองเซรามิกเคลือบอนุภาคเงิน ไส้กรองที่พัฒนาขึ้นนี้ มีจุดเด่นในการยืดอายุการใช้งานของไส้กรอง อาศัยหลักการกรองน้ำที่ใช้เมมเบรนฟิลเตอร์ ซึ่งมีรูพรุนเล็กมาก ดังนั้นโมเลกุลของน้ำเท่านั้นที่ผ่านเข้าไปได้  ทำให้มีประสิทธิภาพการดักจับแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น เกลือที่ปนเปื้อนมากับน้ำ  เครื่องดังกล่าวมีกำลังการผลิตประมาณ 200 ลิตรต่อชั่วโมง ที่สำคัญเป็นเครื่องกรองน้ำดื่มจากน้ำกร่อยเคลื่อนที่ได้เหมาะสำหรับการขนย้ายไปยังลุ่มน้ำต่าง ๆ ที่ประสบภาวะวิกฤติน้ำเค็มได้สะดวก.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สสนก.จับมือนาโนเทค พัฒนาเครื่องกรองน้ำกร่อย แก้ปัญหาวิกฤติน้ำเค็มรุกเจ้าพระยา-บางปะกง

Posts related