นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานด้านบริหารและสนับสนุนกลยุทธ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในขณะนี้ ยังไม่กระทบกับภาพรวมของอุตสาหกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวประชุมและนิทรรศการ (ไมซ์) มากนัก โดยเดือนพ.ย56-ม.ค.57 ยังมีงานการจัดประชุมและนิทรรศการเข้ามาจัดในกรุงเทพฯกว่า 70-100 งาน อย่างไรก็ตาม การประเมินในครั้งเป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้น ส่วนในระยะยาว หากเหตุการณ์ยึดเยื้อ ก็ยังเป็นความเสี่ยงอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมไมซ์ เพราะนักท่องเที่ยวจะตัดสินใจเลือกความปลอดภัยของตนเองก่อน ทั้งนี้สสปน.ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยได้อัพเดทเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ www.tceb.or.th เพื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานรวมถึงผู้ประกอบการที่วางแผนจะมาจัดงานในไทย ได้รับรู้เหตุการณ์ สำหรับวางแผนการทำงานล่วงหน้า รวมถึงได้ติดต่อไปยังพันธมิตรที่สำคัญ ที่มักเลือกจัดงานกับสสปน.มาโดยตลอด เพื่อให้ทราบรายละเอียดของการชุมนุมที่ขณะนี้ยังเลือกอยู่ในพื้นที่และไม่ได้กระจายทั่วกรุงเทพ อย่างไรก็ตาม สสปน.ได้มีแผนงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ ปี 57 สสปน.ได้งบประมาณ 880 ล้านบาท เพื่อใช้ผลักดันกลยุทธ์หลัก ได้แก่ รักษาตลาดเดิม-ขยายตลาดใหม่ ผลักดันให้ไทยเป็น หนึ่งในใจของอุตสาหกรรไมซ์ของภูมิภาคเอเชีย สร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เสริมสร้างความเข้มแข็งระหว่างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ยกระดับศักยภาพและบทบาทของสสปน. “ปี 56 นี้คาดว่า สสปน.จะมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์เติบโตขึ้น 10%จากปี 55 คิดเป็น 1,013,502 คน ส่วนรายได้โตขึ้น 10% หรือเป็นมูลค่า 88,485 ล้านบาท ซึ่งเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งด้านจำนวนคนและรายได้ และคิดเป็นสัดส่วน 11% จากรายได้ด้านการท่องเที่ยวของประเทศทั้งหมด”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สสปน.ยัน”ม็อบ”ยังไม่กระทบ”ไมซ์”

Posts related