นายปฏิมา จีระแพทย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว.อยู่ระหว่างการสำรวจผลกระทบจากการเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีว่า แต่ละรายได้รับผลกระทบในระดับใดบ้าง เพื่อได้ออกมาตรการช่วยเหลือให้ตรงจุด โดยเบื้องต้นจะช่วยเหลือใน 2 ด้านเป็นหลัก คือ การดูแลเรื่องสภาพคล่องทางการเงิน และการหาช่องทางการตลาดเพิ่มเติม ซึ่งกลางเดือนก.พ. นี้ สสว. จะประกาศมาตรการความช่วยเหลือเอสเอ็มอีอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการในสถานการณ์ปัจจุบัน“ตอนนี้ได้รับรายงานมาแล้วว่า ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ได้รับความเดือดร้อนขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ เพราะแความต้องการซื้อของประชาชนลดลง  และการค้าขายของผู้ประกอบการกันเองก็เริ่มมีปัญหา ซึ่งทางสสว.ไม่ได้นิ่งนอนใจในการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีแต่อย่างใด ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบผลกระทบผู้ประกอบการว่า เดือดร้อนในระดับใด เพื่อออกมาตรการช่วยเหลือในระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือน เพราะถ้าออกมาไม่ตรงจุด หรือระยะเวลาการช่วยเหลือไม่เพียงพอ ก็จะช่วยเหลือได้ไม่เต็มที่” นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตในเรื่องต่างๆ คือ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เร่งรัดและติดตามการพิจารณาอนุญาตต่างๆ ควบคู่กับการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะเอสเอ็มอีที่อาจได้รับผลกระทบจากปัญหาหลายด้าน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สสว. รู้ตัวช้าเร่งออกแพ็คเก็จอุ้มเอสเอ็มอี

Posts related