นายอำนวยพร เกิดพุ่ม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่มีนายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานมีมติเห็นชอบให้ พล.ท.พิชิต บุญญาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบ กเป็นผู้อำนวยการสลากกินแบ่งรัฐบาลคนใหม่แล้ว โดยกำลังเจรจาต่อรองเงินเดือนและผลตอบแทน“หลังจากที่บอร์ดสลากฯ มีมติดังกล่าวออกมา สหภาพฯสลาก ได้เข้าพบประธานบอร์ดสลากฯเ พื่อขอคำยืนยันเรื่องของความโปร่งใส เพราะพล.ท.พิชิต เป็นลูกน้องของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยนายสมชัยยืนยันว่าก ารสรรหาเป็นไปด้วยความโปร่งใสและพล.ท.พิชิต ต้องการมาทำงานที่สลากฯ และยืนยันว่ากองสลากฯ ในยุคนี้จะไม่มีการทุจริตคอรัปชั่นเกิดขึ้นอย่างแน่นอน”สำหรับการสรรหาผู้อำนวยการสลากฯคนใหม่ มีขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือน ก.ค.โดยคสช.ขอให้สลากฯสรรหาให้จบภายใน 1เดือนโดยรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ4 คนประกอบด้วย พลโทพิชิต บุญญาธิการ พันเอกโฆษิต พัชรครุกานนท์ ร้อยตรีกิตตินันท์ ยะตินันท์ และนายทรงวุฒิ อภิรักษ์ขิตด้านนายจรินทร์ จันกะพาก ประธานสรรหาผู้อำนวยการสลากฯ กล่าวยืนยันว่า ขณะนี้การสรรหาตำแหน่งผู้อำนวยการสลากฯ คนใหม่นั้น ยังไม่มีความคืบหน้า เนื่องจากกำลังรอเอกสาร จากหน่วยงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง แต่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลกลับมาใ ห้คณะกรรมการสรรหา หากได้รับข้อมูลมาครบถ้วนแล้ว ก็พร้อมที่จะรายงานต่อนายสมชัย สัจจพงษ์ ประธานคณะกรรมการสลากฯ เพื่อขอเปิดประชุ มเริ่มกระบวนการคัดเลือกต่อทันที ส่วนจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ก.ค.หรือไม่นั้น ยังไม่สามารถระบุได้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สหภาพฯชงผู้อำนวยการสลากฯคนใหม่

Posts related