เมื่อวันที่ 20 ก.พ.เมื่อเวลา 13.30น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมเพชรรัตน์ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. นายลิขิต กลิ่นถนอม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน เป็นประธานการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2557ครั้งที่2 โดยเบื้องต้น มีรายงานว่า ผลการประชุมคือ 1.ให้คณะกรรมการธนาคารออมสินทั้งคณะลาออก 2.ให้ฝ่ายสื่อสารองค์กรทำประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางโดยเร่งด่วนที่สุด  และให้ธนาคารจัดสรรงบประมาณทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ 3.ให้ธนาคารออมสินและสหภาพแรงงานธนาคารออมสิน ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้อำนวยการธนาคารออมสินคณะกรรมการออมสิน และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเสนอต่อคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) และผู้ตรวจการแผ่นดิน(สตง.) ภายใน 15 วัน เพื่อให้ตรวจสอบเรื่องการปล่อยกู้อินเตอร์แบงก์ 4.ให้ธนาคารดำเนินการ เรียกเงินคืนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)ทันที เพราะธกส. แจ้งว่ามีสภาพคล่องสูง และ5.ให้ธนาคารออมสินออกมาชี้แจงว่าธนาคารออมสินปล่อยกู้จากการที่ ธกส. เป็นผู้ขอกู้เงินโดยระบุว่ามีหนังสือจาก ธกส.ขอกู้ยืมแบบอินเตอร์แบงก์ เพื่อเสริมสภาพคล่องผ่านสื่อภายใน 7 วัน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สหภาพฯรวมพลังไล่บอร์ดออมสินออกทั้งคณะ

Posts related