สังคมดิจิตอลก็เหมือนสังคมทั่วไป ถ้าหากให้มีการสร้างความเร็วอินเทอร์เน็ตสูง แน่นอนคนรวยคงชอบใช้ แต่คนจนจะเสียเปรียบด้านข้อมูลข่าวสาร เพราะใช้อินเทอร์เน็ตแบบช้า การรับรู้ข้อมูลเพื่อสร้างโอกาสเพื่อผลประโยชน์ก็คงลดลงเยอะ สหรัฐคิดจะแบ่งโควตาเรื่องความเร็วอินเทอร์เน็ตออกมาเพื่อเอกชนจะได้ประกอบการในราคาแพง ทางเอฟซีซีหรือคณะกรรมการการสื่อสารของสหรัฐอเมริกากำลังพิจารณาเรื่องบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่อยู่ในฟอร์จูน 500 ทั้งคู่ คือ คอมคาสท์และเวริซอน ที่จะบริการสร้างอินเตอร์ความเร็วสูงให้กับบริษัทเน็ทฟลิกซ์และบริษัทอะเมซอน ที่จะสามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับลูกค้าทั่วไป และคิดถึงว่าเป็นแค่เพียงธุรกิจการค้าคงไม่มีอะไรมาก แต่ทางนักกฎหมายที่มาตรวจสอบกลับคิดมากกว่า อาจจะเกิดการแบ่งชนชั้นทางดิจิตอล เพราะคนมีเงินมีช่องทางด่วนเป็นพิเศษใช้คนจนไปเดินตามซอยก็แล้วกัน รวมความแล้วจะต้องพิจารณาสี่ประเด็นด้วยกันว่าเหมาะสมหรือไม่ เรื่องแรก ชาวเน็ตทั้งหลาย เกรงว่าบริการความเร็วสูงราคาแพง ซึ่งจะไปเพิ่มภาระให้กับผู้บริโภค เรื่องที่สอง การมีช่องทางด่วนพิเศษเพื่อบริการ แต่โครงสร้างพื้นฐานยังคงเช่นเดิม การใช้โครงสร้างพื้นฐานเหมือนเดิมโดยไม่มีการสร้างใหม่เพิ่มเติมนั้น ก็จะทำให้ท่อที่บริการมีความเร็วเฉลี่ยยิ่งลดลงไป ผู้บริโภคทั่วไปจะยิ่งเสียเปรียบ เรื่องนี้ทางกรรมการทอม วิลเลอร์ ได้แย้งว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการช่องทางด่วนแต่กลับไปดึงให้อินเทอร์เน็ตของเจ้าอื่นช้าลงนั้น ทาง เอฟซีซีไม่สามารถหาข้อกฎหมายไปลงโทษหรือปรับอะไรได้เลย ก็จะยิ่งทำให้ช่องจราจรรวมยิ่งติดขัด เรื่องที่สาม การจัดลำดับความสำคัญของคอนเทนต์ ถ้าหากผู้บริโภคส่วนที่จะต้องจ่ายค่าทางด่วนแพง เพื่อให้ได้บริการการดูวิดีโอที่ชัดเจนแจ่มแจ๋ว แต่รายอื่น ๆ ที่ไม่ได้จ่ายแพงไม่มีโอกาสได้ดูตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาการเกิดการแบ่งชนชั้นดิจิตอลระหว่างคนรวยกับคนจน โดยเฉพาะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายใหม่จะรู้สึกเสียเปรียบมาก เพราะยังไม่สามารถมีเงินลงทุนมากในช่วงแรก ซึ่งทางคุณวิลเลอร์ก็ให้ข้อสังเกตว่าไม่ควรจะให้เกิดเรื่องทำนองนี้ เรื่องที่สี่ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเหมาะสำหรับบริการที่พิเศษเท่านั้นและมีไม่มาก เช่น การใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการแพทย์ ในการตรวจวัดหัวใจผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทางไกล หรือต้องการระบบเสียงหรือทีวีแบบดิจิตอล ซึ่งต้องการความเร็วอินเทอร์เน็ตแบบช่องทางด่วน ซึ่งก็น่าไม่ทำให้บริการด้วยช่องทางด่วนของระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนั้นขยายตัวได้เร็ว หรือกรณีของการเรียนการสอนออนไลน์แบบใหม่ก็เช่นกัน จะต้องใช้บริการช่องทางด่วนของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง แม้ดูเหมือนว่าคณะกรรมการสื่อสารของสหรัฐอเมริกาต้องการเดินหน้าโครงการเหล่านี้ แต่มีประชาชนออกมาประท้วงเรียบร้อย โดยผู้บริโภคเหล่านั้น ต้องการให้ทุกคนได้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่เหมือนกัน ไม่ต้องการให้โครงสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตปัจจุบันมีสิทธิพิเศษสำหรับช่องทางด่วนพิเศษ เพราะดูเหมือนจะเป็นการแบ่งชนชั้นทางดิจิตอล ก็ต้องติดตามดู ส่วนประเทศไทยได้มีโอกาสฉุกคิดเรื่องเหล่านี้หรือไม่ ผมไม่ทราบจริง ๆ แค่อยากให้ผู้อ่านรับทราบสิทธิทางอินเทอร์เน็ต. รศ.ดร.บุญมาก ศิริเนาวกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด Boonmark@stamford.edu

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สหรัฐแบ่งความเร็วดิจิตอล – โลกาภิวัตน์

Posts related