น.ส.พรรรัตน์ เพชรภักดี ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)เปิดเผยในงานสัมมนา “การจัดทำแนวทางปฎิบัติที่เป็นเลิศเพื่อกรีนซับพลายเชนของอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการส่งออก”ว่า ส.อ.ท.อยู่ระหว่างการร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนนักวิชาการและกลุ่มเอ็นจีโอในการส่งเสริมการผลิตสินค้าของโรงงานทั้งการส่งออกและจำหน่ายในประเทศมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสความต้องการของตลาดโลกและป้องกันไม่ให้ประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะในตลาดสหรัฐฯและ อียูนำมาตรการสิ่งแวดล้อมมากีดกันทางการค้าเหมือนกับเรื่องของแรงงานและสถานการณ์การค้ามนุษย์มาใช้กับไทยสำหรับแนวทางในการส่งเสริมในเบื้องต้นได้ประสานงานกับห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ ในการเพิ่มคะแนนสะสมหรือเพิ่มแต้มมากกว่าการซื้อสินค้าทั่วไปประมาณ2 เท่า เพื่อนำมาแลกเป็นเงินสด หรือของรางวัลและส่วนลดต่างๆซึ่งตอนนี้ก็มีเทสโก้โลตัส, บิ๊กซี, เซ็นทรัล, เดอะมอลล์, เซเว่น อีเลฟเว่น,โฮมโปร เป็นต้นตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้วขณะเดียวกันก็มีการร่วมมือสมาคมธนาคารไทยโดยให้ธนาคารมีการให้สิทธิพิเศษอื่นๆเพิ่มในส่วนของการใช้บัตรเครดิตเป็นต้นนอกจากนี้ทางสถาบันฯจะมีการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการจัดงานแฟร์หรืองานแสดงสินค้าประเภทสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ลูกค้าและผู้บริโภครู้จักประเทศไทยในการผลิตสินค้าประเภทนี้มากขึ้นและในอนาคตต้องการที่จะร่วมงานกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างในการนำผู้ประกอบการไปแสดงสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศต่างๆทั้งในญี่ปุ่น ยุโรป และ สหรัฐ เป็นต้นสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ทางสถาบันจะเน้นให้ความสำคัญก่อนคือ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมผลไม้อบแห้งและอาหารเกษตรอินทรีย์ที่อยู่ในกลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพเพราะเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าส่งออกไปยังตลาดดังกล่าวจำนวนมากรวมทั้งยังรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในสินค้าเกษตรอีกด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สอท.จับมือรัฐผลักดันกรีนโปรดัก

Posts related