ปัจจุบันวิวัฒนาการด้านการสื่อสารได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกง่ายดาย และสามารถแสดงผลทั้งภาพและเสียงได้อย่างสมบูรณ์ผ่านเครื่องมือสื่อสารที่สามารถรองรับได้ เช่น สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตซอฟต์แวร์ต่าง ๆ สามารถผลิตแอพพลิเคชั่น มากมายออกมารองรับเทคโนโลยีดังกล่าวด้วย โดยเฉพาะการผลิตเกมที่สามารถเล่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ซึ่งเรียกกันว่า “เกมออนไลน์” เกมออนไลน์ ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงผู้เล่นเกมแต่ละคนให้สามารถเล่นเกมร่วมกันได้ผ่านเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ให้บริการเกมออนไลน์จะมีรายได้จากการเก็บค่าบริการเกมจากผู้เล่นที่ซื้อสินค้าภายในเกม ผ่านระบบเติมเงิน (พรีเพด) บัตรเครดิต บริการและธนาคารทางอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยการให้บริการซื้อสินค้าภายในเกมออนไลน์ผ่านระบบชำระค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ่านระบบที่ทันสมัย แต่จากการให้บริการดังกล่าวกลับ     พบปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์ที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นการหักเงินในการซื้อไอเท็ม (ITEM) ในเกมออนไลน์ ซึ่งหลาย ๆ ครั้ง มักเกิดปัญหากับเด็กเป็นผู้เล่น ที่ยืมเอาโทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองมาเล่นเกมออนไลน์ และไม่ระมัดระวังในจุดนี้ จนเกิดค่าเสียหายนับหมื่นนับแสนบาทตามที่เคยเป็นข่าวไปเมื่อ   เร็ว ๆ นี้ ส่งผลให้ผู้บริโภคที่ใช้บริการดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จึงได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค กรณีการซื้อสินค้าในเกมออนไลน์และมีการชำระค่าบริการผ่านระบบเก็บเงินรวมกับค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (DCB) จะต้องมีการกำหนดวงเงินสำหรับการชำระค่าบริการซื้อสินค้าภายในเกมออน ไลน์ ครั้งละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท โดยจะต้องมีข้อความแจ้งเตือน (SMS) เพื่อแจ้งยืนยันการใช้บริการ  ขณะเดียวกันยังกำหนดให้ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ต้องกำหนดให้ผู้บริโภคยืนยันรหัสส่วนตัวทุกครั้งที่ซื้อสินค้าภายในเกมออนไลน์ และให้มีข้อความแจ้งเตือน (SMS) ให้ทราบทุกครั้ง โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป หากผู้ใดพบปัญหาในเรื่องนี้สามารถติดต่อสอบถามหรือร้องทุกข์ได้ที่ สายด่วน กสทช. โทร. ๑๒๐๐ อย่างไรก็ตาม ในการเล่นเกมออนไลน์หรือสั่งซื้อของออนไลน์ เพื่อเป็นการป้องกัน ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น สคบ.จึงขอให้ผู้บริโภคตรวจสอบราคาและเงื่อนไขให้ถี่ถ้วน และฝากไปถึงผู้ปกครอง ไม่ควรปล่อยให้เด็กเล่นเกมออนไลน์เพียงลำพัง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจตามมาในภายหลัง.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สังคมออนไลน์ที่กลายเป็น ปัญหาใกล้ตัว – ไขปัญหาผู้บริโภค

Posts related