ครม.สั่งทอท.เร่งชดเชยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเสียงสนามบินสุวรรณภูมิ หลังอนุมัติไปแล้ว 1.1 หมื่นล้านบาท ล่าสุดปลายปี 55 จ่ายไปแค่ 3.9 พันล้านบาท
นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำนำสักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.ได้รับทราบผลการดำเนินงานการชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. โดยเร่งรัดให้ทอท.จ่ายเงินชดเชยตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมครม.ก่อนหน้านี้ 11,233.7 ล้านบาท ให้เสร็จโดยเร็ว ซึ่งล่าสุดวันที่ 28 ธ.ค.55 ทอท.ได้จ่ายเงินชดเชยไปเพียง 3,917.5 ล้านบาท ทั้งนี้ยังเห็นชอบมาตรการชดเชยผลกระทบด้านเสียง ฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการร่วม 3 ฝ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยในส่วนของงบประมาณที่ชดเชยนั้น ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก เพราะมีฐานคิดที่ต่างกัน จากการประมาณการของทอท. เห็นว่า งบประมาณสูงสุดที่ใช้ชดเชย สำหรับสิ่งปลูกสร้างที่สร้างก่อนปละหลังปี 44 จนถึงวันที่ 29 ก.ย.49 กรณีซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด เป็นเงิน 149,424 ล้านบาท ขณะที่การประมาณการจากผู้แทนประชาชน ระบุว่า ต้องชดเชยเป็นเงิน 25,318 ล้านบาท โดยไม่รวมงบประมาณที่ครม.อนุมัติไว้ 11,233.7 ล้านบาท โดยให้ทอท.ไปพิจารณามาตรการ และงบประมาณการชดเชยให้รอบคอบ สอดคล้องกับแนวทางการจัดการด้านเสียงในท่าอากาศยานที่เป็นมาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังให้กระทรวงคมนาคม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งศึกษาการแก้ปัญหาระยะยาว ตามแนวทางที่คณะกรรมการร่วม 3 ฝ่ายเสนอ ให้รัฐบาลออกพ.ร.บ.เวนคืนที่ดินโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อประโยชน์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยทางการบิน และความเหมาะสมของการใช้พื้นที่จำเป็นอื่นๆ ในอนาคตด้วย.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สั่งทอท.เร่งชดเชยเสียงสุวรรณภูมิ

Posts related