นายณัฐพล ณัฎฐสมบูรณ์ อธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยถึงกรณีเพลิงไหม้หน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเตา เพื่อป้อนหน่วยแครกเกอร์ เพื่อผลิตเป็นสารโพรไพลีน ของบมจ.ไออาร์พีซี จ.ระยองว่า นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบอำนาจในฐานะผู้รักษากฎหมายโรงงานอุตสาหกรรมให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองสั่งหยุดดำเนินการในส่วนของพื้นที่ที่เกิดเหตุไฟไหม้ ของโรงกลั่นบมจ.ไออาร์พีซี เป็นเวลา 90 วัน ขณะที่ส่วนอื่นได้ให้รองอธิบดี กรอ. ลงพื้นที่ตรวจสอบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุลักษณะเดียวกันหรือไม่ ซึ่งหากมีความเสี่ยงอาจต้องสั่งให้มีการปรับปรุง นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ไออาร์พีซี กล่าวว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า เกิดเพลิงไหม้ที่หน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเตา (หน่วยวีจีโอเอชที) เพื่อป้อนหน่วยแครกเกอร์ เพื่อผลิตเป็นสารโพรไพลีนเป็นหลัก ที่โรงงานของบริษัทฯ ตำบลเชิงเนิน จังหวัดระยองสันนิษฐานว่าเกิดจากการรั่วไหลของสารไฮโดรคาร์บอนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้โดยบริษัทฯ ได้ตัดแยกระบบของหน่วยที่เกิดเพลิงไหม้ออกจากโรงงานอื่นๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัท ฯ รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขออภัยกับชุมชนโดยรอบ โดยจะนำเหตุการณ์นี้ มาเป็นบทเรียน และแจ้งให้บริษัทในเครือปตท.รับทราบ เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษา โดยจะขอเวลาในการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่เกิน 2-3 วัน โดยในวันเกิดเหตุสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดภายในระยะเวลา 1 ชม และทำการดับเพลิงได้ โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว สำหรับผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมนั้น บริษัทฯ ได้ส่งรถเคลื่อนที่ออกตรวจวัดสภาพอากาศโดยรอบโรงงานทันทีที่เกิดเหตุ เพื่อตรวจสอบผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เบื้องต้นพบว่า มีผลกระทบเล็กน้อยต่อสภาพอากาศ เช่น ฝุ่นละออง ที่เกินค่ามาตรฐานเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น หลังจากนั้น ก็กลับมาปกติ เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวทิศทางลมไม่ได้พัดไปทางชุมชน พัดไปทางทะเลแทน แต่ก็ได้ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปสอบถามอาการเช่นกัน ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้น ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในระหว่างตรวจสอบ โดยโรงกลั่น และโรงงานปิโตรเคมีส่วนใหญ่ยังสามารถดำเนินการผลิตได้ มีเพียงแต่หน่วยที่เกิดเพลิงไหม้และหน่วยผลิตใกล้เคียงที่จะต้องหยุดดำเนินการชั่วคราว คาดว่า ใช้ระยะเวลาซ่อม 3 เดือน ทำให้ต้องหยุดการผลิตสารโพรไพลีน เบนซิน และดีเซล ซึ่งประเมินผลกระทบต่อรายได้กรณีเลวร้ายสุด ประมาณเดือนละ 400 ล้านบาท โดยยังไม่หักค่าใช้จ่าย ส่วนความเสียหายที่ชัดเจน จะมีการตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่งบริษัทฯ มีวงเงินประกัน 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 38,400 ล้านบาท นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงกรณีที่เปิดปัญหากลิ่นคล้ายก๊าซจากโรงงานอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อชุมชน อ.บ้านฉาง จ.ระยองนั้น ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นการส่งกลิ่นจากโรงงานใด แต่พิจารณาจากทิศทางลมแล้วมีความเป็นไปได้ว่าจะมาจากโรงงานใน 2 นิคมฯ คือ นิคมฯเอเชีย และนิคมฯ เหมราช ซึ่งขณะนี้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบ โดยขณะนี้มีโรงงาน 1 แห่ง ซึ่งผลิตกรดแลคติคจากมันสำปะหลัง อยู่ในนิคมฯ เอเชีย ซึ่งต้องสงสัยว่าต้นเหตุของกลิ่น แต่ก็ยังไม่ได้ระบุชัดว่าเป็นต้นตอปัญหาจริง แต่ล่าสุดโรงงานดังกล่าวก็ถูกปรับ 2 แสนบาท เนื่องจากถูกตรวจสอบพบว่าระบบบำบัดน้ำเสียมีปัญหาและมีการส่งกลิ่นรุนแรง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สั่งปิดหน่วยแครกเกอรไออาร์พีซีไฟไหม้ 90 วัน

Posts related