นายวราเทพรัตนากร รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เตรียมมอบหมายให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ(สทบ.)พิจารณาโอนเงินให้กับหมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงิน ซึ่งจากข้อมูลพบว่ายังเหลืออยู่ประมาณ 30%จากจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด79,255หมู่บ้าน โดยเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเพราะเป็นนโยบายของเดิมรัฐบาลที่เพิ่มเงินให้หมู่บ้านละ1ล้านบาท ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วทั้งนี้ ตามข้อมูลล่าสุดพบว่า สทบ.ได้โอนเงินให้หมู่บ้าน และชุมชนไปแล้วจำนวน53,590กองทุน เป็นเงิน53,590ล้านบาท คิดเป็น67.62%คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรอีกจำนวน25,665กองทุน โดยแบ่งเป็นหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีความพร้อมรับการจัดสรร2,655กองทุน,หมู่บ้านหรือชุมชนที่ยื่นขอรับการจัดสรร แต่3,607กองทุน อยู่ระหว่างการตรวจสอบประเมินและหมู่บ้านหรือกองทุนที่ยังไม่ยื่นขอรับการสนับสนุน19,403กองทุน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สั่งสทบ. เร่งโอนเงินกองทุนหมู่บ้าน

Posts related