นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้สั่งการให้กรมสรรพากรเร่งขยายฐานภาษีบุคคลธรรมดาและภาษีนิติบุคคลในปีงบประมาณ 58 เพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 300,000 ราย เพื่อให้การเก็บภาษีเพิ่มขึ้น หลังจากที่ปีงบประมาณ 57 คาดว่าการเก็บภาษีของ 3 กรมภาษี ต่ำกว่าเป้าหมายถึง 150,000 ล้านบาท ทั้งที่มีการลดภาษีนิติบุคคลและภาษีบุคคลธรรมดา แต่ไม่สามารถทำให้คนที่อยู่นอกระบบภาษีเข้ามาเสียภาษีได้มากขึ้น จึงต้องตั้งเป้าขยายฐานภาษีใหม่ให้ชัดเจน และกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลงานของผู้อธิบดีกรมสรรรพากรในปีงบประมาณ 58 ด้วยทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้ยืนแบบภาษีบุคคลธรรมดา 10.2 ล้านราย โดยจำนวนนี้เป็นผู้ยื่นแบบและเสียภาษีประมาณ 6 ล้านราย อย่างไรก็ดี การลดอัตราภาษีจาก 37% เหลือ 35 และขยายอัตราภาษีจาก 5 อัตรา เป็น 7 อัตรา ทำให้การเสียภาษีของบุคคลธรรมดาลดลง 25% ในส่วนของภาษีนิติบุคคลปัจจุบันมีผู้เสียภาษีประมาณ 400,000 ราย โดยผู้เสียภาษีใหม่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และยังมีแนวโน้มลดลงเพราะผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งปิดกิจการจากเศรษฐกิจไม่ดี ทำให้การขยายฐานภาษีของกรมสรรพากรในส่วนของนิติบุคคลทำได้ลำบาก

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สั่งสรรพากรรีดภาษีเพิ่ม 3 แสนราย

Posts related