พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต รมช.คมนาคม เปิดเผยหลังหารือร่วมกับตัวแทนจากกลุ่มผู้พิการภาคีเครือข่ายรถเมล์ว่า กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และคณะกรรมการพิจารณาร่างทีโออาร์โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เอ็นจีวี 3,183 คัน ดำเนินการปรับปรุงร่างทีโออาร์ใหม่ ในส่วนของรถโดยสารธรรมดาตามข้อเสนอแนะของตัวแทนจากกลุ่มผู้พิการ โดยให้ปรับสเปครถโดยสารธรรมดาเป็นลักษณะกึ่งชานต่ำ และมีความสูงจากพื้นถนนถึงพื้นรถไม่เกิน 60 ซม. ประตูขึ้น-ลงมีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. เพื่อให้สามารถรองรับผู้พิการ เนื่องจากสภาพถนนในกรุงเทพฯ มีความลาดชันสูง ทั้งนี้ ปัจจุบันคณะกรรมการพิจารณาร่างทีโออาร์ ซึ่งมีนายนเรศ บุญเปี่ยม รองผู้อำนวยการ ขสมก. เป็นประธานคณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำทีโออาร์ โดยจะพิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยพิจารณาส่วนประกอบของรถ (แคซซี) ให้ถูกต้องตามประเภทของรถที่ระบุไว้ในทีโออาร์ ซึ่งในเรื่องนี้ กระทรวงคมนาคม มีนโยบายในการจัดซื้อรถโดยสารเอ็นจีวี เพื่อให้บริการประชาชนได้ทุกประเภท ซึ่งจากทีโออาร์เดิมจะจัดซื้อรถโดยสารธรรมดาและรถปรับอากาศ โดยพิจารณาเรื่องความเหมาะสมในการใช้งานตามลักษณะของรถ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ จะพิจารณาปรับปรุงร่างทีโออาร์ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า และจะนำขึ้นเว็บไซต์เพื่อรับฟังความเห็น ครั้งที่ 6 ต่อไป หากไม่มีข้อเสนอและความคิดเห็นเพิ่มเติม จะนำขึ้นเว็บไซต์ ครั้งที่ 7 เพื่อยืนยันร่างทีโออาร์ ก่อนประกาศเปิดขายซองประกวดราคา คาดว่าขั้นตอนทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ 37 วัน ซึ่งในต้นเดือนก.พ. 57 บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจะส่งรถมาทำการทดสอบ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สั่งแก้ทีโออาร์รถเมล์เอ็นจีวีตามข้อเสนอผู้พิการ

Posts related