รายงานข่าว จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักงานสลากฯ ได้ออกประกาศเรียกผู้พิการที่ได้รับการคัดเลือก และแจ้งความประสงค์ขอรับสลากไปจำหน่ายเพิ่มเติมเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยให้ผู้พิการที่มีรายชื่ออยู่ในลำดับสำรอง ตั้งแต่ลำดับที่ 4,595-5,081 มาแสดงตัววันที่ 29 ก.ค.-1 ส.ค. นี้ ตั้งแต่เวลา8.00-15.00 น. เพื่อรับสลากฯ งวดวันที่ 16 ส.ค.57 ไปจำหน่าย เนื่องจากการประกาศที่ผ่านมาพบว่ายังมีผู้พิการไม่มาแสดงตัว และรับไปจำหน่าย 466 ราย คิดเป็นสลากฯ 2,793 เล่ม เล่มละ 4,000 บาททั้งนี้ผู้พิการที่เข้ามาแสดงตัว จะต้องนำเงินสดมาชำระค่าสลากฯ เพื่อนำสลากฯไปจำหน่ายได้ที่สำนักงานสลากฯ สนามบินน้ำ เลขที่ 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรสลากฯให้แก่ผู้มาแสดงตัวตามจำนวนสลากฯที่คงเหลือ จนกว่าจะครบตามจำนวนที่จัดพิมพ์ออกจำหน่าย 20,000เล่มเท่านั้น หากไม่มาแสดงตัว และรับสลากฯไปจำหน่ายตามวันเวลา และสถานที่ ที่กำหนด โดยไม่มีเหตุผลสมควรสำนักงานสลากฯ จะถือว่าไม่ประสงค์รับสลากฯ ไปจำหน่ายและจะพิจารณาให้รายสำรองในลำดับถัดไปแทนจนครบตามจำนวนสลากฯที่มีอย่างไรก็ตา มยอมรับว่าสาเหตุที่ยังไม่มีผู้พิการเข้ามาแสดงตัว และรับสลากฯไปจำหน่ายนั้น ส่วนหนึ่งอาจเพราะมีวงเงินไม่เพียงพอ เพราะขั้นต่ำ ต้องมีค่าใช้จ่ายกว่าคนละ22,320บาท ทำให้ต้องเสียสิทธิ์ฯ หรืออาจเป็นผู้พิการที่ไม่สามารถขายสลากฯได้ด้วยตนเอง ทำให้ไม่ตรงกับสัญญาที่ได้แจ้งไว้จึงต้องสละสิทธิ์ในการรับสลากฯไปจำหน่าย ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานสลากฯ ได้ติดต่อและสอบถามเกี่ยวกับสิทธิ์ที่ได้รับสลากไปจำหน่ายครบทุกรายแล้ว และทุกรายทราบถึงสัญญาการจัดสรรอย่างครบถ้วน“ค่าใช้จ่ายที่คนพิการต้องนำจ่ายเป็นค่าสลากฯคนละ22,320บาทนั้น ถือเป็นวงเงินที่สูง ส่งผลให้ผู้พิการบางราย ไม่สามารถเข้ามารับสลากฯไปจำหน่ายได้ เบื้องต้นสำนักงานสลากฯได้ติดต่อผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์แล้ว หากไม่สามารถเข้ามารับสลากฯไปจำหน่ายได้ในงวดนั้นๆ ก็จะจัดสรรให้กับผู้พิการที่มีรายชื่ออยู่ในตำแหน่งสำรองรับไปจำหน่ายแทนก่อน”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สำนักงานสลากฯเรียกผู้พิการรายงาน

Posts related