ที่กระทรวงการคลัง เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 4 ก.ค.57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางกุณฑีรา ตันติรังสี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ลงนามและออกประกาศผ่านเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 3 ก.ค.57 เรื่องการจัดสรรสลากฯให้คนพิการ ระบุว่า ตามที่สำนักงานสลากฯได้ให้คนพิการแจ้งความประสงค์รับสลากฯไปจำหน่าย ซึ่งปรากฏว่าคนพิการได้แจ้งความประสงค์และผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นจำนวน 96,936 รายนั้น ขณะนี้ สำนักงานสลากฯจะพิมพ์สลากฯเพิ่มอีกงวดละ 2 ล้านฉบับ (ฉบับละ 40 บาท) คิดเป็นมูลค่ากว่า 80 ล้านบาท ตั้งแต่การจำหน่ายสลากฯงวดวันที่ 1 ส.ค.57 เพื่อจัดสรรสลากฯให้คนพิการที่แจ้งความประสงค์ไว้ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้การคัดเลือกคนพิการที่แจ้งความประสงค์ขอรับสลากฯไปจำหน่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 (7) มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สำนักงานสลากฯ พ.ศ.2517 และมติคณะกรรมการสลากฯ ในการประชุมครั้งที่ 6 ปี 57 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.57 สำนักงานสลากฯ จะทำการคัดเลือกจัดลำดับคนพิการที่แจ้งความประสงค์ขอรับสลากฯไปจำหน่าย โดยสุ่มตามลำดับในวันที่ 7 ก.ค.นี้ เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น จี สำนักงานสลากฯ สนามบินน้ำ เลขที่ 359 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และจะประกาศผลการสุ่มคัดเลือกและขั้นตอนในการดำเนินการให้ทราบต่อไป รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การเพิ่มจำนวนการพิมพ์สลากฯ ในครั้งนี้ ที่เพิ่มอีกงวดละ 2 ล้านฉบับ ตั้งแต่การจำหน่ายสลากฯงวดวันที่ 1 ส.ค.57 เพื่อจัดสรรสลากฯให้คนพิการที่แจ้งความประสงค์ไว้นั้น ส่งผลให้สลากฯในแต่ละงวดจะถูกพิมพ์มาเพิ่มขึ้นเป็น 74 ล้านฉบับ แบ่งเป็น สลากกินแบ่งรัฐบาล 52 ล้านฉบับ และสลากฯการกุศลอีก 22 ล้านฉบับ โดยยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะกรรมการสลากฯ ที่มีความโปร่งใสทุกขั้นตอน และการคัดเลือกจัดลำดับคนพิการนั้น จะใช้วิธีสุ่มตามลำดับ ซึ่งตั้งบุคคลภายนอกจากสำนักงานตรวงเงินแผ่นดิน (สตง.) มาเป็นประธานอีกด้วย นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร ในฐานะประธานกรรมการสำนักงานสลากฯ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถประชุมเพื่อสรุปแนวทางการแก้ปัญหาจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกิน 80 บาทได้ เนื่องจากต้องสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสลากฯให้แล้วเสร็จก่อน แต่ในระยะสั้นมีความเป็นไปได้ที่ประชาชนจะสามารถซื้อสลากฯ ในราคา 80 บาท ที่บริเวณหน้ากองสลาก และศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด ส่วนพื้นที่อื่นๆ จะปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด ซึ่งมาตรการในการตรวจจับการขายสลากเกินราคาจะยังไม่เข้มงวดมากนัก ทั้งนี้ ในระยะยาวจะเสนอต่อ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ เกี่ยวกับการกำหนดวิธีที่จะควบคุมราคาสลากฯ ให้อยู่ระดับที่เหมาะสมซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา และแนวทางของสลากฯที่ครบกำหนดต้องทำสัญญาใหม่จำนวนมาก เพื่อนำมาจัดสรรใหม่ให้กับผู้ค้ารายย่อย รวมไปถึงการเสนอมาตรการต่าง ๆ ยืนยันว่าแนวทางทั้งหมดน่าจะแก้ปัญหาสลากฯได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สำนักงานสลากฯไฟเขียวพิมพ์สลากฯเพิ่ม 2 ล้านฉบับ

Posts related