นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในปี 63 กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าหมายลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนลง 50% จากปัจจุบันมีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงถึง 14,059 คนในปี 55 ให้เหลือไม่เกิน 7,000 คน ตามแผนของสหประชาชาติ เนื่องจากอุบัติเหตุได้ส่งผลกระทบต่อฐานะครอบครัวของผู้ประสบอุบัติเหตุ และยังสร้างความสูญเสียต่อระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในประเทศ “ทุกๆวันมีคนไทย 38 คน เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดย 1 ใน 3 ของผู้เสียชีวิตเป็นกำลังหลักของครอบครัว ทำให้คนไทย 4,000 ครอบครัวอยู่ในสภาวะที่ล่มสลาย ซ้ำร้ายยังมีผู้พิการใหม่เกิดขึ้นอีกปีละไม่ต่ำกว่า5-6 พันคน กระทบต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 2.3 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 2.8% ของจีดีพี ขณะที่องค์การอนามัยโลกยังคาดการณ์ไทยเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ 3 ของโลก และที่น่าตกใจ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่มาจากความเชื่อของคนไทยในเรื่องเวรกรรม จึงขาดความระมัดระวังซึ่งเป็นเรื่องน่าเป็นห่วง” สำหรับแนวทางแก้ไขเบื้องต้น จะบูรณาการการทำงานตามแผนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2554-2563 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานระดับจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคีป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ โดยจะร่วมผลักดันส่งเสริมการเรียนรู้การเดินทางละการขนส่งอย่างปลอดภัยให้เป็นวาระแห่งชาติ นอกจากนี้วันที่ 11-12 ธ.ค. นี้ กระทรวงจะจัดการสัมมนาระดับชาติเรื่อง ความปลอดภัยทางถนนครั้งที่11 ในหัวข้อ สิทธิกับความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้เป็นเวทีให้ผู้บริหารนักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานจากส่วนกลางและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมเสนอนโยบายสาธารณะร่วมกัน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สุดงง!! คนไทยเชื่อ อุบัติเหตุเกิดจาก “เวรกรรม”

Posts related