นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยภายหลังได้รับเลือกเป็นประธานส.อ.ท. คนใหม่อย่างเป็นทางการ โดยมีวาระระหว่างปี 57-59 ว่า เตรียมเชิญผู้บริหารขององค์กรขนาดใหญ่ของประเทศ เป็นที่ปรึกษาของส.อ.ท. เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้ดำเนินธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลก เช่น นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น“ขณะนี้ได้ทยอยเชิญที่ปรึกษาบ้างแล้ว เช่น นายฐาปน ก็ได้ตอบตกลงมาช่วยเหลือส.อ.ท. ส่วนรายชื่อทั้งหมด คาดว่า จะเชิญได้ภายในสิ้นเดือนนี้ รวมทั้งได้เชิญนายวิศิษฐ์ ลิ้มประนะ ผู้สมัครประธานส.อ.ท. อีกราย เข้ามาเป็นที่ปรึกษาด้วย โดยจะนัดหารือพูดคุยร่วมกัน 2 – 3 เดือนครั้ง เพื่อมองให้เห็นถึงแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศ และของโลก เพื่อนำข้อเสนอต่าง ๆ มาช่วยเหลือเอสเอ็มอีให้ถูกจุด และเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รองรับการเปิดเออีซีในปี 58 ”สำหรับสถานการณ์การเมืองขณะนี้ ที่ทุกฝ่ายกำลังจับตาผลการไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญ หรือบางฝ่ายเสนอให้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนกลาง เพื่อให้สถานการณ์ยุตินั้น ขณะนี้เลือกแนวทางไหนก็ได้ แต่ขอให้ข้อยุติอย่างแท้จริง และขอให้ทุกฝ่ายยอมรับ เพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าได้ ซึ่งตนยอมรับว่า หนักใจในการเข้ามารับตำแหน่งในสถานการณ์ขณะนี้ แต่เมื่อถึงเวลา ตนก็พร้อมเข้ามารับตำแหน่ง โดยจะนำพาองค์กรให้ปลอดจากการเมือง และดูแลช่วยเหลือสมาชิกให้ดีที่สุดนอกจากนี้ได้กำหนดยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ในการดูแลส.อ.ท. คือ สร้างความเป็นเอกภาพของสภาชิก ส.อ.ท. , เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลที่ดี , ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำและศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมของภูมิภาคอาเซียน และพัฒนาบุคลากรและปรับโครงสร้าง ส.อ.ท. ให้เข้มแข็ง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “สุพันธ์”นั่งประธานส.อ.ท.

Posts related