สุวรรณภูมิเตรียมพร้อมรับมือปัญหาน้ำท่วม จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งคอยตรวจสอบความแข็งแรงของเขื่อน และระบบระบายน้ำ ตลอด 24 ชั่วโมง
นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยถึงการเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางของประเทศว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด โดยมีระบบป้องกันน้ำท่วมจากภายนอก  ซึ่งมีลักษณะเป็นเขื่อนดินล้อมรอบพื้นที่มีความกว้าง 3 เมตร ยาว 23.5 กม.ฐานเขื่อนกว้าง 37 เมตร สูง 3.5 เมตร อีกทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของเขื่อนดิน เพื่อให้มั่นใจว่าเขื่อนดินมีความแข็งแรงสามารถป้องกันน้ำจากภายนอกไม่ให้เข้ามาภายในสนามบิน นอกจากนี้ยังให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจเช็คระดับน้ำคลองโดยรอบพื้นที่ อาทิ คลองลาดกระบัง  คลองหนองงูเห่า และติดตามสถานการณ์ระดับน้ำของประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำรอบ สนามบินเป็นประจำทุกวันอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการเฝ้าระวังด้วย นางระวีวรรณกล่าวว่า การเตรียมความพร้อมในการรองรับปริมาณน้ำฝนภายในพื้นที่ท่าอากาศยาน ได้มีระบบป้องกันน้ำท่วมภายใน ประกอบด้วย ระบบกักเก็บน้ำและระบบระบายน้ำ โดยมีคลองและอ่างเก็บน้ำ ซึ่งทำเป็นแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำภายในพื้นที่ทั้งหมด 6 แห่ง มีศักยภาพกักเก็บน้ำได้สูงถึง 4 ล้านลูกบาศ์กเมตร ซึ่งในปัจจุบัน ทสภ. ได้มีการรักษาระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำดังกล่าวไว้ที่ -1.5 เมตรของระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งจะทำให้ยังคงเหลือพื้นที่รองรับน้ำในกรณีที่เกิดฝนตกได้อีก 3 ล้านลูกบาศ์กเมตร เพื่อให้ไม่ต้องสูบน้ำออกไปยังพื้นที่ภายนอก แต่หากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นนานก็มีเครื่องสูบระบายน้ำออกบ้าง เพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการ ทั้งนี้ระบบระบายน้ำของสนามบินสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย สถานีสูบน้ำ 2 สถานี ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ ฝั่งตะวันออก และทิศใต้ ฝั่งตะวันตก ซึ่งแต่ละสถานีจะมีเครื่องสูบระบายน้ำ ขนาด 2 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำนวน 4 เครื่อง รวมมีเครื่องสูบน้ำทั้งสิ้น 8 เครื่อง มีศักยภาพในการสูบระบายน้ำได้ 12 ลูกบาศ์กเมตรต่อ วินาที  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สุวรรณภูมิพร้อมรับมือปัญหาน้ำท่วม

Posts related