น.ต.ศิธา ทิวารี ประธานคณะกรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. กล่าวถึงกรณีม็อบชาวนาจากจังหวัดอุทัยธานีและนครสวรรค์จะเคลื่อนขบวนมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่า ยังไม่ได้รับยืนยันชัดเจนว่าจะมาหรือไม่แต่มีการเตรียมมาตรกาความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นแล้ว เพราะสนามบินสุวรรณภูมิถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ ไม่ใช่สัญลักษณ์ของรัฐบาลหากมาปิดก็จะเกิดผลเสียหายต่อประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว “อย่านำเรื่องปิดสนามบินมาบีบบังคับรัฐหากม็อบชาวนามาจริงๆ ผมคงจะยกมือไหว้ พร้อมขอร้องพี่น้องชาวนาว่าอย่าทำอย่านำองค์กรไปเกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะปิดสนามบินจะมีผลกระทบต่อสายการบินทั่วโลกด้วย แต่ขณะนี้ยังไม่มีการปิดสนามบินโดยในเรื่องการจัดกำลังดูแลสนามบินสุวรรณภูมินั้น  จะต้องดูแลเต็มที่ไม่ให้เกิดการปะทะกัน โดยเน้นหลักการเจรจา” นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลายกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า แนวทางอันดับแรกจะต้องชี้แจงกลุ่มชาวนาว่าพื้นที่สนามบินเป็นเขตหวงห้ามซึ่งเชื่อว่าชาวนาคงไม่มีจุดประสงค์ที่เข้ามาในพื้นที่ ขณะเดียวกันจะมีการจัดพื้นที่เพื่อรองรับการชุมนุมและเปิดเจรจาเพราะหลักสำคัญจะต้องรักษาสถานการณ์ของการบินให้เปิดบริการได้ตามปกติทุกในทุกขั้นตอน ด้านนางระวีวรรณ เนตระคเวสนะผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวว่า สนามบินมีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยและมีแผนรองรับในแต่ละสถานการณ์ซึ่งเรื่องนี้ฝ่ายบริหารได้ประชุมหารือเตรียมความพร้อมและประเมินสถานการณ์ที่คาดว่าเวลาที่ม็อบชาวนาจะเดินทางมาถึงกรุงเทพ ตลอดจนเส้นทางที่จะใช้ และมีการประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยในเบื้องต้นคาดใช้พื้นที่บริเวณอาคารจอดรถระยะไกลเป็นจุดพักรถของผู้ชุมนุมและมีการจัดเตรียมบริการน้ำดื่มไว้ด้วย นอกจากนี้ยังขอแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบเส้นทางที่จะเดินทางมาสนามบินและเผื่อเวลาเดินทางมายังสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ 3-4 ชั่วโมงเพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน และแนะนำให้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ จะได้รับความสะดวกมากกว่าสอบถามโทร 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สุวรรณภูมิเตรียมรับมือม็อบชาวนา วอนอย่าปิดสนามบิน

Posts related