ด้านรายงานข่าวจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงเพิ่มเติมว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 1 ธ.ค.56 นายกรัฐมนตรีและคณะไม่มีกำหนดการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐแอฟริกาใต้โดยเที่ยวบินของสายการบินไทยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแต่อย่างใด และยืนยันว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังเปิดให้บริการผู้โดยสารตามปกติ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1722

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : สุวรรณภูมิแจงนายกฯ ไม่บิน

Posts related