ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ วันที่ 5 ก.ย.57 เวลา 10.00 น.  พล.ต.ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ได้จัดชุดผู้ตรวจการของสำนักงาน ฯ  ออกตรวจการจำหน่ายสลากบริเวณถนนสนามบินน้ำ ศูนย์การค้าสลากไทย  ศูนย์ค้าสลากซุปเปอร์ลอตโต และศูนย์ค้าสลากเจ๊แต๋ว  โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เข้าร่วมตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่า มีตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ที่จำหน่ายสลากประทับตราด้วยหมึกสีน้ำเงินรูปสี่เหลี่ยม และติดบัตรประจำตัวผู้จำหน่ายสลากตลอดเวลาที่จำหน่าย โดยจำหน่ายในราคาไม่เกิน 90 บาท ขณะเดียวกันได้ตรวจพบการจำหน่ายสลากของผู้จำหน่ายที่ไม่ได้รับโควตาโดยตรงจากสำนักงาน ฯ แต่นำสลากที่มีตราประทับมาจำหน่ายด้วย 6 แผง ทั้งแบบจำหน่ายปลีกเป็นใบราคาใบละ 90 – 100 บาท รวมทั้งนำไปจำหน่ายแทรกรวมชุดกับสลาก ที่ไม่มีตราประทับ โดยตรวจพบที่ศูนย์การค้าสลากไทย 5 แผง และศูนย์ค้าสลากซุปเปอร์ลอตโต 1 แผง นอกนั้นปิดแผงงดจำหน่าย ชุดตรวจจึงไม่สามารถตรวจสอบต่อได้ โดยจะจัดชุดตรวจ ไปสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หลังจากได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว สำนักงานสลากฯ จะตรวจสอบหมายเลขสลาก กับรหัสโควตา เพื่อให้ตัวแทนจำหน่าย ที่มีชื่อเป็นผู้รับสลากที่มีการนำไปรวมชุด หรือไปวางจำหน่ายที่อื่น นอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้กับสำนัก งาน  มาชี้แจง  หากพบไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ จะทำหนังสือตักเตือน และให้มีการตรวจซ้ำ หากปรากฏข้อเท็จจริงชัดเจนว่า ไม่ขายปลีกด้วยตนเอง มีการนำสลากไปจำหน่ายต่อ สำนักงาน ฯ จะพิจารณายกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายต่อไป  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ส่งทีมออกตรวจตลาดสลากฯ

Posts related