ไทยคม เผยความพร้อมให้บริการด้านบรอดคาสต์ ทั้งเพิ่มช่อง ภาพเสียงคมชัดทั้งเอสดีและเอชดี หลังทดสอบคุณภาพสัญญาณเสร็จสมบูรณ์ และส่งมอบดาวเทียมไทยคม 6 ให้เป็นทรัพย์สินของกระทรวงไอซีทีแล้ว นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม เปิดเผยว่า หลังการจัดส่งดาวเทียมไทยคม 6 ขึ้นสู่วงโคจร ได้ทำการทดสอบคุณภาพและโอนย้ายช่องสัญญาณ รวมทั้งส่งมอบดาวเทียมไทยคม 6 ให้เป็นทรัพย์สินของกระทรวงไอซีที ตามสัญญาสัมปทานดาวเทียมไทยคม ที่มีข้อกำหนดให้ว่า เมื่อไทยคม ลงทุนสร้างและจัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรแล้ว ต้องส่งมอบดาวเทียมให้เป็นทรัพย์สินของประเทศ ก่อนที่จะให้บริการ และนำส่วนแบ่งรายได้ส่งมอบให้แก่รัฐบาลตามอัตราที่กำหนด ทั้งนี้ ได้เริ่มให้บริการสัญญาณดาวเทียมเพื่อบรอดคาสต์ เต็มรูปแบบผ่านโครงข่ายดาวเทียมคุณภาพสูงของไทยคม 6 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา  ดาวเทียมไทยคม 6 เป็นดาวเทียมขนาดกลางรุ่น Star 2.3 สร้างโดย บริษัท ออบิทอล ไซเอนซ์ส คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐ อเมริกา มีจำนวนช่องสัญญาณทั้งสิ้น 33 ทรานสพอนเดอร์ โดยแบ่งเป็นช่องสัญญาณ ซี-แบนด์ จำนวน 24 ทรานสพอนเดอร์ และช่องสัญญาณ เคยู-แบนด์ จำนวน 9 ทรานสพอนเดอร์ จะช่วยรองรับการเปิดปรากฏการณ์ใหม่ของโลกดิจิทัล ทั้งสัญญาณภาพ และเสียงทั้งในระบบเอสดี และเอชดี ให้บริการครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงแอฟริกา.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ส่งมอบดาวเทียมไทยคม 6 ให้กระทรวงไอซีที เน้นบริการบรอดคาสต์ เพิ่มช่องภาพเสียงคมชัด

Posts related