นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม เปิดเผยว่า  หลังประสบความสำเร็จในการจัดส่งดาวเทียมไทยคม6 ขึ้นสู่วงโคจรรวมถึงได้ทำการทดสอบคุณภาพและโอนย้ายช่องสัญญาณและที่สำคัญคือได้ส่งมอบดาวเทียมไทยคม 6ให้เป็นทรัพย์สินของกระทรวงไอซีทีเรียบร้อยแล้วไทยคมได้เริ่มให้บริการสัญญาณดาวเทียม เพื่อ บรอดคาสต์เต็มรูปแบบผ่านโครงข่ายดาวเทียมคุณภาพสูงของไทยคม6 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์2557 ที่ผ่านมา ปัจจุบันไทยคมได้นำดาวเทียมไทยขึ้นสู่วงโคจรและส่งมอบให้เป็นทรัพย์สินของประเทศแล้วจำนวน 6ดวง โดยดาวเทียมไทยคม 6 เป็นดวงล่าสุ  ตามข้อกำหนดของสัญญาสัมปทานดาวเทียมไทยคมเมื่อไทยคมได้ลงทุนโครงการสร้างและจัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรแล้วก็จะต้องส่งมอบดาวเทียมให้เป็นทรัพย์สินของประเทศ ก่อนที่จะให้บริการและนำส่วนแบ่งรายได้ส่งมอบให้แก่รัฐบาลตามอัตราที่กำหนด สำหรับ ดาวเทียมไทยคม 6 เป็นดาวเทียมขนาดกลางรุ่นStar 2.3  สร้างโดยบริษัท ออบิทอล ไซเอนซ์ส คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา มีจำนวนช่องสัญญาณทั้งสิ้น33 ทรานสพอนเดอร์ โดยแบ่งเป็นช่องสัญญาณซี-แบนด์จำนวน  24 ทรานสพอนเดอร์และช่องสัญญาณเคยู-แบนด์ จำนวน 9 ทรานสพอนเดอร์  ดาวเทียมไทยคม  6 จะช่วยรองรับการเปิดปรากฏการณ์ใหม่ของโลกดิจิทัลในการรับชมสัญญาณภาพ และเสียงทั้งในระบบ SD และHD ที่คมชัดมากยิ่งขึ้น สามารถให้บริการครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงแอฟริกาซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่บริษัทมุ่งขยายการให้บริการต่อเนื่องอย่างครบวงจรโดยดาวเทียมไทยคม 6 จะเป็นส่วนสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจบรอดคาสต์และมาตรฐานการรับชมรายการโทรทัศน์ของไทย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ส่งมอบดาวเทียมไทยคม 6 ให้ไอซีที

Posts related