นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการเกษตรอินทรีย์ ว่า ยอดการส่งออกไทยในเดือนมิ.ย. 57 ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน7.2%  ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีต่อการส่งออกไทยเพราะจากนี้ไปส่งออกไทยจะขยายตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยมี 2 ปัจจัยสำคัญ คือ การฟื้นตัวของตลาดคู่ค้าสำคัญโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและยุโรป ตลอดจนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก  รวมถึงมาตรการผลักดันการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ดำเนินการมาตลอดดังนั้นมั่นใจว่าการส่งออกทั้งปีจะขยายตัวได้ตามเป้าที่วางไว้ 3.5%  “เรื่องของสินค้าเกษตรอินทรีย์นั้นกระทรวงมีแผนในการผลักดันการพัฒนาสินค้าให้เป็นวาระแห่งชาติ พร้อมร่วมมือกับอีก 8 หน่วยงาน เช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทยและบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด  เป็นต้น เพื่อส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์เนื่องจากความต้องการในทั่วโลกขยายตัวทุกปี โดยเฉพาะตลาดสหรัฐ และยุโรป  รวมถึงประเทศอื่นๆ หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น เบื้องต้นตั้งเป้าการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เพิ่มเป็น5,000 ล้านบาท ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า จากปัจจุบันส่งออกปีละ3,000 ล้านบาท”   ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการส่งออกไทยในเดือนมิ.ย. 57 จะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งการขยายตัว 7.2%ถือเป็นอัตราที่ขยายตัวสูงสุดในรอบ 17 เดือนนับตั้งแต่เดือน ม.ค. 56ที่ยอดส่งออกมีมูลค่า 18,269 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 16.09% 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ส่งออกเดือน มิ.ย. โต 7.2%

Posts related