นางศรีรัตน์รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ยอดส่งออกไทยในเดือน มี.ค. 57 อยู่ที่  19,940.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.12%  ซึ่งขยายตัวต่ำสุดในรอบ 4 เดือน  เมื่อรวมไตรมาสแรก (ม.ค. – มี.ค. 57) มีมูลค่า 56,211.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 1%   ขณะที่การนำเข้าเดือนมี.ค. 57 มีมูลค่า 18,480.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 14.19%  และเมื่อไตรมาสแรก มูลค่าอยู่ที่ 55,505.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 15.41%   ส่งผลให้ดุลการค้าระหว่างประเทศ เดือน มี.ค. เกินดุลรวม 1,459.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และไตรมาสแรก เกินดุลรวม706.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามมั่นใจว่าแม้ไตรมาสแรกการส่งออกยังติดลบ1% แต่ทั้งปี57 การส่งออกไทยน่าจะกลับมาขยายตัวได้ในระดับ 5% แต่ต้องอยู่ในสมมติฐานอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกขยายตัว3.6-3.7% อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยที่31.5 บาทต่อเหรียญฯ (ปัจจุบันอยู่ที่ 32.7 บาทต่อเหรียญฯ) “การส่งออกไทยในไตรมาสที่2 คาดว่าจะสามารถตัวในระดับ 4-4.5% โดยมีปัจจัยที่น่าจับตามมองคือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก, การคลี่คลายของปัญหาการระบาดของโรคกุ้งทะเลตายด่วน(อีเอ็มเอส), ความไม่แน่นอนของปัญหาการเมืองในประเทศ,ปัญหาภัยแล้ง,สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครน, การตัดสิทธิพิเศษทางภาษี(จีเอสพี) สินค้าไทยของสหรัฐ และความสามารถการแข่งขันของสินค้าไทยที่ลดลง” 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ส่งออกไตรมาสแรกประเดิมติดลบ 1%

Posts related