นายสมมาต ขุนเศษฐ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า  รัฐบาลควรยกเลิกประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) 60 วัน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่มีผลทำให้ยอดขายสินค้าและบริการลดลง  ส่วนภาคธุรกิจ ต้องลดค่าใช้จ่ายทุกด้าน เพราะกำลังซื้อลดลง ทำให้สต็อกสินค้าคงค้างเพิ่มขึ้น เพื่อรับมือกับการเมืองที่ยืดเยื้อ “ตอนที่มีการชุมนุม การท่องเที่ยวไทยยังไม่ได้กระทบอะไร แต่พอรัฐบาลประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินกลายเป็นปัจจัยที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจทันที เพราะต่างชาติขาดความเชื่อมั่น ว่าเข้ามาแล้วจะปลอดภัยหรือไม่ จึงเห็นว่าไม่มีเหตุผลใดที่จะคงไว้ ทั้งที่การชุมนุมไม่ได้รุนแรงและการเลือกตั้งก็จบไปแล้ว ซึ่งปัญหาการชุมนุมที่เกิดความรุนแรง ตำรวจควรทำหน้าที่จับกุมให้ได้ ไม่ว่าฝ่ายไหน”นายชนินทร์ จิตต์โกมุท นายกสมาคมรองเท้าไทย กล่าวว่า  ต้องการให้รัฐบาลยกเลิกการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อย่าง เร่งด่วน เนื่องจากหลังประกาศส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นการค้าและการลงทุนของไทย มากทำให้ที่ผ่านมาทั้งการท่องเที่ยวและการเดินทางมาเจรจาธุรกิจของคนต่าง ชาติยกเลิกไปพอสมควร ซึ่งหากคงไว้นาน จะยิ่งกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของไทยโดยตรง“เวลานี้แรงซื้อแทบไม่มีเลยปกติยอดขายรองเท้าส่วนหนึ่งจะได้จากนักท่องเที่ยวต่าง ชาติเข้ามา รวมถึงการเข้ามาเจรจาซื้อขายโดยตรงก็มีการยกเลิกเดินทางมาไทยพอรัฐบาลประกา ศพ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปเพราะกลัวไม่ปลอดภัยทั้งที่ความจริงการชุมนุมทางการ เมืองไม่ได้กระทบอะไรคนก็ยังเดินทางมาแต่พอมีพ.ร.ก.ฉุกเฉินกลับทำแย่ไปเลย” ทั้งนี้ ในช่วงมี.ค.เป็นต้นไปจะมีการจัดกิจกรรมพิเศษ (อีเว้นต์) เพื่อกระตุ้นยอดขายอุตสาหกรรมแฟชั่นและเฟอร์นิเจอร์หลายงาน เช่น บางกอกเจมส์ งานเฟอร์นิเจอร์ แต่หากการเมืองยืดเยื้อ และมี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะส่งผลกระทบแน่นอนซึ่งปัจจุบันแรงซื้อลดลงมาก ดังนั้นจึงต้องการให้รัฐบาลถอยออกมาก้าวหนึ่ง เพื่อเปิดทางให้ฝ่ายชุมนุมถอยตาม แล้วหาจุดเจรจาร่วมกัน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ส.อ.ท. จี้รัฐยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

Posts related