นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในการก่อหนี้ภาคครัวเรือนปี 57 โดยสำรวจประชาชน 1,200 รายระหว่างวันที่ 14-20 ก.ค. 57 ว่า หนี้สินครัวเรือนเฉลี่ยที่ 219,158.2 บาทเป็นตัวเลขที่สูงสุดตั้งแต่มีการสำรวจมา 9 ปี หรือตั้งแต่ปี 49เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายและค่าครองชีพที่สูงขึ้นโดยแหล่งที่มาของหนี้จะเป็นหนี้นอกระบบ 49.1% และในระบบ 50.1%“แนวทางในการชำระหนี้ของประชาชนส่วนใหญ่ต้องชำระต่อเดือนเฉลี่ยที่13,358.35 บาทต่อเดือน หนี้นอกระบบผ่อนชำระเฉลี่ยที่8,104.7 บาท โดยวัตถุประสงค์การกู้ยืมก็เปลี่ยนจากปีก่อนๆที่อันดับแรก 40%กู้เพื่อการลงทุนและซื้อทรัพย์สินรองลงมาเป็นการกู้เพื่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน,เพื่อชำระเงินกู้นอกระบบและชำระหนี้จากการพนันสาเหตุที่ทำให้หนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาจากค่าครองชีพสูงขึ้นมากที่สุดรองลงมาเป็นเรื่องค่าเล่าเรียนบุตรหลาน, การผ่อนสินค้ามากเกินไป,หนี้ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ, มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมาก,หนี้ที่เกิดจากการรับเงินในโครงการจำนำข้าวล่าช้า,ขาดรายได้เนื่องจากถูกออกจากงาน, การซื้อบ้าน ซื้อรถยนต์ และการเป็นหนี้จากการพนันบอล เป็นต้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : หนี้ครัวเรือนปี 57 พุ่งสูงสุดประวัติการณ์

Posts related