น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง สิ้นเดือนมี.ค.57 อยู่ที่ 5.550 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 46.07% ของจีดีพี ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา 3,874.38 ล้านบาท เนื่องจากหนี้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้น 13,532.60 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง ทั้งหนี้ต่างประเทศเพิ่มขึ้น เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลง และการเบิกจ่ายและชำระคืนหนี้สกุลเงินต่างๆ รวมทั้ง หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลจำนวน 7 รุ่น ภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ ที่จะครบกำหนดวันที่ 12 พ.ค.ที่ผ่านมาทั้งนี้ สัดส่วนยอดหนี้สาธารณะคงค้าง สิ้นเดือนมี.ค.57 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก.พ.ที่ผ่านมา แบ่งเป็น หนี้ของรัฐบาล 3.919 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 13,532.60 ล้านบาท, หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1.091 ล้านล้านบาท ลดลง 7,478.47 ล้านบาท, หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน ที่รัฐบาลค้ำประกัน 532,183.47 ล้านบาท ลดลง 1,239.24 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 6,914.21 ล้านบาท  ลดลง 940.51ล้านบาท ส่วนหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ นั้นไม่มีหนี้คงค้างอย่างไรก็ตาม หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นสุทธิ 11,953.89 ล้านบาท เนื่องจากหนี้ต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 914.49 ล้านบาท โดยผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทลดลงสุทธิ 270.80 ล้านบาท และการเบิกจ่ายและชำระคืนหนี้สกุลเงินต่างๆ ทำให้ยอดหนี้คงค้างในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้นสุทธิ 1,185.29 ล้านบาท ขณะที่ หนี้ในประเทศ เพิ่มขึ้น 11,039.40 ล้านบาท เกิดจากการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ  9,849.11 ล้านบาท แบ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาล 9,000 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 849.11 ล้านบาท ส่วนหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลง 7,421.29 ล้านบาท เป็นต้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : หนี้สาธารณะมี.ค.พุ่งแตะ 5.55 ล้านล้านบาท

Posts related