นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า วันที่ 27 – 28 และ 30 พ.ย. นี้ บีโอไอ จะจัดสัมมนาโอกาส และลู่ทางการลงทุนในประเทศเวียดนามและประเทศอาเซียนอื่น ๆ รวม 3 ครั้ง ในกรุงเทพ ฯ , ชลบุรี และอุดรธานี เพื่อให้นักลงทุนไทยที่สนใจลงทุนในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะเวียดนามได้รับข้อมูลเชิงลึก และรับทราบประสบการณ์ตรงจากนักลงทุนที่ลงทุนอยู่แล้ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการลงทุน อย่างไรก็ตาม จากสถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (เอฟดีไอ) ของนักลงทุนต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามพบว่าไทยยังเข้าไปลงทุนน้อยกว่าประเทศนอกอาเซียน โดยตั้งแต่เดือนม.ค. 31 – ธ.ค. 55 ญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนอันดับ 1 ที่เข้าไปลงทุนในเวียดนาม โดยมีโครงการลงทุนทั้งสิ้น 1,849 โครงการ มูลค่าทุนจดทะเบียน 28,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 861,000 ล้านบาท อันดับ 2 คือ ไต้หวันเข้าไปลงทุนทั้งสิ้น 2,234 โครงการ มูลค่าทุนจดทะเบียน 27,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 810,000 ล้านบาท ส่วนไทยเข้าไปลงทุนในเวียดนามเป็นอันดับ 10 มีโครงการลงทุนทั้งสิ้น 298 โครงการ มูลค่าทุนจดทะเบียน 6,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 183,000 ล้านบาท สำหรับการจัดสัมมนาโอกาสและการลงทุนในประเทศเวียดนามตอนกลางจะจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 27 พ.ย. นี้ ที่โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ ส่วนครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 28 พ.ย. ที่โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี โดย ทั้ง 2 ครั้งจะมีนายโหงว ดุ๊ก ถัง เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย มากล่าวเปิดการสัมมนา มีการนำเสนอ ศักยภาพการทำธุรกิจในภาคกลางของเวียดนามโดยทูตพาณิชย์เวียดนามประจำประเทศไทย และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงของนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในเวียดนาม ส่วน ครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 พ.ย. ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยจะมีผู้บริหารของธนาคารกรุงเทพที่ประจำอยู่ในแต่ละประเทศในอาเซียน ได้แก่ เวียดนาม ลาว และเมียนมาร์ มาร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนรายประเทศ ประเด็น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : หนุนนักลงทุนไทยสู่เวียดนาม

Posts related