สภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อพืชผลทุกชนิด ปัจจุบันการเกษตรจะพึ่งพาธรรมชาติอย่างเดียวคงไม่ได้ ต้องนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มคุณค่า และเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น และถ้าเราไม่ปรับตัว ก็จะก้าวไม่ทันโลก เพราะต้องการให้เกษตรกรไทย ได้รู้จักเทคโนโลยีใหม่ ๆ พร้อมทั้งเตรียมผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเกษตร วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จึงได้ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทย เตรียมจัดงาน ‘ฮอร์ติ เอเชีย 2014’ ขึ้นในวันที่ 8 – 10 พ.ค. 57 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ‘ฮอร์ติ เอเชีย 2014’ เป็น งานแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้แห่งภูมิภาคเอเชียที่ครบวงจรที่สุดตั้งแต่ต้นน้ำของการผลิตจนถึงมือผู้บริโภค ในงานมีบริษัทชั้นน้ำระดับสากลกว่า 140 บริษัท จากกว่า 20 ประเทศ และมีพาวิลเลียนระดับประเทศอีก 6 ประเทศ ทั้ง ประเทศไทย เนเธอร์แลนด์ เกาหลีใต้ จีน ไต้หวันและเยอรมนี  โดยมีพื้นที่การจัดงานกว่า 4,000 ตารางเมตร ไฮไลต์ของงานอยู่ที่การเจรจาจับคู่ธุรกิจ โดยมีโครงการ “มังคุดคีรีวงศ์” เป็นโครงการนำร่อง นอกจากนี้ยังมี ‘อิฟเทค เอเชีย 2014’ หรือ พาวิลเลียนแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจดอกไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย โดยเชิญผู้ซื้อจากประเทศในอาเซียนมาเพื่อเจรจาซื้อขายดอกไม้ภายในงาน  เพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจและส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ ดร.เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริม และจัดการการผลิตพืช ผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชสมุนไพร กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า  กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริม และผลักดันให้ประเทศไทยส่งออกพืชสวนที่มีคุณภาพ เป็นอันดับหนึ่งในเอเชีย สำหรับงานฮอร์ติ เอเชีย 2014 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร จัดพาวิลเลียนประเทศไทย ภายใต้คอนเซปต์ ‘วาไรตี้ ควอลิตี้ อินโนเวชั่น : ความหลากหลาย คุณภาพ นวัตกรรมใหม่ ๆ’ มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้ด้านการเกษตร มีนิทรรศการแสดงผลผลิตสด และผลผลิตแปรรูป  “ไม้ผลสุดยอดผลไม้เมืองร้อน มะม่วง ลำไย กล้วย ประเทศไทยเราเป็นอันดับหนึ่งในการผลิตและส่งออก ส่วนไม้ดอก กล้วยไม้ ทั้งต้นและตัดดอก ประเทศไทยส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลก ส่วนไม้ประดับ หน้าวัวใบ ประเทศไทยส่งของอินโดนีเซียมากที่สุด” ภายในงาน ยังมีกิจกรรมสัมมนาที่น่าสนใจมากมาย อาทิ  เริ่มต้นทำอาชีพเกษตรอย่างไรไม่ให้หลงทาง, เคล็ดลับธุรกิจเมล่อนเงินล้าน, ก้าวต่อไปของธุรกิจปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน, ประเทศไทยกับการเป็นศูนย์กลางผัก ผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับในยุคเออีซี อนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า “พืชสวนไทยมีศักยภาพสูงสุดในเออีซี ยกเว้นปาล์มที่ด้อยกว่าอินโดนีเซียและมาเลเซีย แต่ไม้ดอก ไม้ประดับ เห็ด ไทยเราเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มอาเซียน แต่เราก็ยังคงต้องพัฒนานวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มผลผลิต งานนี้จัดเพื่อเกษตรกรจริง ๆ ภายในงานมีการสัมมนาคู่ขนานไปกับนิทรรศการ นอกจากเกษตรกรจะได้ชมนวัตกรรมใหม่ ๆ ยังได้รับความรู้จากการสัมมนาควบคู่กันไปด้วย” ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ฟรี ที่ www.hortiasia.net

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : หนุนไทยเป็นฮับการเกษตร พืชสวน ผัก ผลไม้ ไม้ตัดดอก

Posts related