อีกไม่ถึงหนึ่งเดือน มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยจะเปิดเทอมภาคต้น ปีการศึกษา  2557  แล้วครับ ในเทอมต้นนี้  ผมจะสอนวิชาบังคับตัวหนึ่งของหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ทั่วโลกคือ วิชาระบบปฏิบัติการ (Operating System) ดังนั้นผมจึงเตรียมตำราที่จะใช้ประกอบการสอนวิชานี้ ซึ่งมีหน้าปกเป็นรูปไดโนเสาร์ ดังนั้น คนในวงการคอมพิวเตอร์จึงเรียกหนังสือเล่มนี้ว่าหนังสือไดโนเสาร์ แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับไดโนเสาร์เลย เพราะผู้เขียนต้องการเปรียบเทียบระบบปฏิบัติการแต่ละชนิดว่าเหมือนไดโนเสาร์แต่ละประเภทนั่นเอง แต่นอกจากหนังสือระบบปฏิบัติการเล่มนี้ที่มีหน้าปกคิดนอกกรอบ แล้ว ยังมีหนังสือคอมพิวเตอร์ในตำนานอีกหลายเล่มที่มีหน้าปกแปลก ๆ  ดังนี้ครับ ตำราวิชาตัวแปลโปรแกรมหรือคอมไพเลอร์ที่ใช้เรียนทั่วโลกมีหน้าปกเป็นรูปอัศวินต่อสู้มังกร ดังนั้นวงการคอมพิวเตอร์เรียกตำราเล่มนี้ว่า หนังสือมังกร หรือ Dragon Book เพราะผู้เขียนต้องการเปรียบเทียบว่า ต่อสู้ความสลับซับซ้อนของการสร้างตัวโปรแกรมครับ คัมภีร์โปรแกรมภาษาเพิร์ล (Perl) ซึ่งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อความหรือจัดการเว็บไซต์ทั้งหลายมีหน้าปกเป็นรูปอูฐ ดังนั้นวงการไอทีเรียกหนังสือเล่มนี้ว่าหนังสืออูฐหรือ Camel Book นอกจากหน้าปกหนังสือคอมพิวเตอร์เหล่านี้ ในวงการคอมพิวเตอร์ยังมีมาสคอตหรือตุ๊กตาสัญลักษณ์ที่โด่งดังซึ่งรู้จักกันอย่างแพร่หลายเช่นกันครับ ทุกวันนี้ ใคร ๆ ก็รู้จักมาสคอตของโปรแกรมไลน์หรือเกมแองกรี้เบิร์ด แต่ในวงการวิชาการคอมพิวเตอร์ก็มีมาสคอตที่โด่งดังหลายตัวเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ปิศาจน้อยหรือ daemon แห่งระบบปฏิบัติการยูนิกซ์บีเอสดี ซึ่งหนังสือที่อธิบายการทำงานของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์บีเอสดีก็ใช้เจ้าปิศาจน้อยในหน้าปกเช่นกัน มาสคอตตัวถัดมาคือเพนกวินผู้น่ารักแห่งระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ ซึ่งพัฒนามาจากระบบปฏิบัติการยูนิกซ์เช่นกันครับ เพนกวินตัวนี้มีชื่อว่าทักซ์ (tux) และมาสคอตตัวสุดท้ายที่ผมจะแนะนำในวันนี้คือดุ๊ค (duke) ซึ่งเป็นตัวแทนของภาษาคอมพิวเตอร์ที่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ทุกคนต้องเรียนคือ ภาษาจาวา ครับ วงการวิชาการคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีแต่เรื่องแห้งแล้งหรือตัวเลขที่น่าเบื่อเสมอไป แต่ยังมีความคิดสร้างสรรค์ การคิดนอกกรอบและเกร็ดสนุกอีกมากมายครับ โปรดติดตามอ่านได้ในคอลัมน์ 1001  ครับ !.  อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย thongnet@gmail.com

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : หน้าปกและมาสคอตในตำนาน – 1001

Posts related